Bemerítés Cegőtelkén

A bibliai rendhez és az aktuális törvényekhez alkalmazkodva folytak az előkészületek a cegőtelki gyülekezetben minden akadálynak tűnő dolog ellenére. Annál is gazdagabb lett az öröm, Isten dicsőítése és a hálaadás 2020. július 26-án reggel mindannyiunk szívében, amikor Isten hatalmát és szeretetét csodálhattuk nemcsak a természet, de az emberi szív felett is: a már beállt esőfelhők teljesen szertefoszlottak a kezdőének felcsendülésének pillanatában, s az évek Isten-nélkülisége után felragyogott Krisztus ismerete és dicsősége három fehérruhás életében is!

Imára indították az imaház udvarán egybegyűlteket Isten nagy tettei mellett az ige szavai is. Ezt követően Ferenczi Lajos kalotaszentkirályi lelkipásztor az ApCsel 8:26-39 igeszakaszt olvasta fel és hirdette a bemerítés jelentőségét és fontosságát. A kísértésekben is legyen tudatos bennünk, hogy óemberünk a bűnnek meghalt és új életre támadtunk fel Krisztusban, amelyben már nem uralkodik a bűn rajtunk.

Fehérruhás testvéreink örömmel tettek bizonyságot arról, amit Isten végzett el az életükben és arról, hogyan talált rájuk életútjukon, türelmesen várva tőlük a mai nap lépését is. 

A bemerítést a helyi lelkipásztor végezte, majd személyre szólóan imádkoztak a szolgálattevők a fehérruhásokért, akik közül ketten – Hunyadi Eszter és Ferenczi Erzsébet – első hívők abból faluból, ahol élnek (Zsejken és Tacson), Szász Péter pedig (Újős) a családjában. Imádságunk az, hogy az Úr adjon melléjük még sok megtérőt. Isten kegyelme, gondviselése kísérje életüket és tartsa meg hitüket, örömüket mindvégig Krisztusban!

Kelemen Andrea, Beszterce