Bemerítés Egrespatakon

2021. november 14-én az Úr megörvendeztette Egrespatak népét egy gyönyörű vasárnappal, és még inkább egy bemerítési és hálaadó istentisztelettel, amikor úrvacsorát is vehettünk. Imaórával kezdtünk, amit Szűcs Dávid teológia hallgató testvérünk vezetett. Meghívott igehirdetőnk Balla Frigyes hittantanár testvér volt Székelyhídról. Délelőtt a Jézus parancsára és példájára történő bemerítésről szólt. Többször említette Péter apostol ide vonatkozó tanítását az első leveléből. Majd két lélek: Májer Betsabé és Boros László pecsételte meg az Úr Jézusba vetett hitét bizonyságtételével és alámerítkezésével. Kézrátétellel imádkozott értük Bándi Sándor és Vass Gergely lp. testvér. Az új gyülekezetitagokat a helyi ifjúság köszöntötte. Délután pedig az 50. zsoltár utolsó verséből kiindulva hirdette vendégünk a lehetséges hálaadást életünk minden körülményei között. Úrvacsorát Nagy Ferenc lp. osztott. A mellékelt fényképen jobbról balra Nagy Ferenc, Balla Frigyes, Májer Betsabé, Boros László és Vass Gergely látható. Az Úr áldja és tartsa meg Krisztus új és régebbi követőit!

Vass Gergely