Bemerítés Érszőllősön

Érszőlősön, 2020. november 29-én a járványügyi korlátozások miatt kevesebben, de így is elég szép számban gyűltünk össze istentiszteletre, hogy tanúi legyünk három nőtestvérünk bizonyságtételének, akik a bemerítésben is követni akarták az Úr Jézus példáját. Dankó Piroskát már több mint öt évvel ezelőtt megérintette az Úr, amikor a lánya megtért és bemerítkezett. Ő is hozott akkor egy döntést, de a sok nehézség, kísértés igencsak megpróbálta, melyekből nehezen tudott kijönni. Az Úr kegyelme végül elég lett neki és kitartó hűségének eredményeként a gyülekezet is tanúsította a megtérés gyümölcseit, ezért örömmel tett vallást arról, hogy Krisztusban új életet kezdett. Füstös Damarisz és Dénes Kata Szilvia megtérése között sok a párhuzam, hiszen nem csak egy korosztályhoz tartoznak, hanem az Úrral való személyes találkozásuk is a Hóreb táborban történt a korábbi években. A kezdeti gyermeki fellángolások után a 2020-as esztendőben a nyári táborban végleg eldőlt mindkettőjüknél, hogy egész életüket az Úr Jézusnak adják. A szülők és a testvérek nagy örömére nyilvánvaló volt a változás az életükben és erről bizonyságot tettek az iskolában is. 

Miután a gyülekezet is meggyőződött megtérésük gyümölcseiről, e két hajadon is örvendező szívvel lépett a bemerítő medencébe, ahol a bemerítés szolgálatát Veress Efraim az érszőllősi gyülekezet ügyintéző lelkipásztora végezte. A bemerítést követő kézrátételes imádságban a lelkipásztor mellett még ifj. Híri János gyülekezeti elöljáró diakónus testvér szolgált. Az érszőllősi baptista gyülekezet tehát három újabb taggal gyarapodott. Istennek legyen a hála! A képen balról jobbra: Veress Efraim, Dénes Kata Szilvia, Füstös Damarisz, Dankó Piroska és ifj. Híri János. 

Veress Efraim lp.