Bemerítés Kolozsvárott

Isten iránti hálával a szívünkben gyűltünk össze a kolozsvári gyülekezet töredékével 2020. március 15-én Isten házában. Két fehérruhás – Antal Júlia és Sallai Henrietta – tett bizonyságot Isten megmentő kegyelméről. Mind a két lány azt erősítette meg vallástételében, hogy nem kell neki a világ és követi Krisztust. Örültünk az élő bizonyságtevéseknek. A bemerítési ünnepélyen Nagy István szilágynagyfalui lelkipásztor szólta Isten Igéjét a Róm 6:17-23 alapján, míg a bemerítést Kis-Juhász Vilmos helyi lelkipásztor végezte. Isten hatalma őrizze meg testvérnőinket az üdvöségre! Adjon az Úr még sok újjászületett fiatalt, középkorút és időst is, akik elpecsételik életüket Jézus Krisztus követésére! (Kis Juhász Vilmos lp.)