Bemerítés Kövesden

2022. május 22-én örömmel és Isten iránti hálával szívünkben, népes hallgatóság előtt, a fehérruhások rokonaival, barátainkkal lehettünk együtt tanúi Isten Lelke csodálatos munkájának.  Fehérruhás testvéreink bizonyságot tettek szóban is és a bemerítésben is arról, amit Isten végzett életükben. Személyes bizonyságtételükben elmondták hogyan változtatta meg az Úr az életüket, miként szólította meg őket, és fogadták el Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Isten igéjét az ünnepi alkalmon Marius Stroia, a zilahi román baptista gyülekezet lelkipásztora hirdette a 2Tim 4:6-8 alapján a nemes harcról, amire el lettünk hívva, hogy megharcoljuk és a harc végén járó jutalomról. A bemerítést Székely Béla helyi lelkipásztor végezte. Az új tagok életére kívánjuk Isten áldását, oltalmát, megerősítő kegyelmét! Éljenek és gyümölcsözzenek Isten dicsőségére és sokunk örömére! A képen balról jobbra: Székely Béla Dániel lp., Antal Tímea, Costinas Vanessza, Marius Stroia lp.

Székely Béla Dániel lp.