RMBGySz*

Bemerítés Szalárdon

2021. január 31-én rendhagyó bemerítésre került sor a szalárdi magyar anyanyelvű, roma baptista gyülekezetben. Magyari Vilma testvérnőnket az Úr különleges módon szólította meg, és bár írni-olvasni nem tud, mégis rengeteg igeverset megtanult a világhálón elérhető hangos Bibliából. Testvérnőnk megtérése olyannyira nyilvánvaló volt szűkebb és tágabb környezetében, hogy mind a gyülekezeti tagok, mind a kívül valók jó bizonyságot tettek róla. Már egy éve, hogy elindult az Úr útján és Isten igéjéhez való hűségét, erős ragaszkodását megerősítendő a bemerítésben is bizonyságot akart tenni hitéről. Ha nem is volt társa a bemerítésben, az öröme mégis teljes volt. A zsúfolásig megtelt imaházban Varga Radu székelyhídi testvérünk szolgált igehirdetéssel, míg a bemerítést Veress Efraim helyi lelkipásztor végezte.     (Veress Efraim lp.)