Bemerítés Szilágyballán

Öröm van a mennyben és a gyülekezetben, amikor fehérruhások tesznek bizonyságot arról, hogy a szívükben eldőlt: követik Jézust. Ezt az örömöt tapasztaltuk meg a szilágyballai gyülekezetben húsvét vasárnapján, amikor négy bemerítkező tett vallást hitéről. Az Úr Jézus csodálatosan munkálkodik ma is. Van olyan, akit ifjú korban, és olyan is, akit élete delén szólít meg és végzi el benne az újjászületés munkáját. Áldott legyen Ő azért, mert nem személyválogató, hanem „minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik”. Az ünnepi istentiszteleten Borzási Gyula nyugalmazott lelkipásztor hirdette az Úr igéjét az   ApCsel 8:26-40 alapján, a bemerítést Veress Ernő  helybeli lelkipásztor végezte. A bemerítkezők közül (a fotón balról jobbra) Boda Mihály a diósadi gyülekezet tagja lett, Bóné Attila, Mátis Christopher és Király Barnabás pedig a szilágyballai gyülekezethez csatlakoztak. Istenünk gazdag áldását kívánjuk az új gyülekezeti tagok életére.

Veress Teréz