Bemerítés Szilágyperecsenben

Öröm van a mennyben és a gyülekezetben, valahányszor fehérruhások tesznek bizonyságot arról, hogy a szívükben eldőlt: követik Jézust. Ebben az örömben volt részünk 2022. november 13-án Szilágyperecsenben, amikor tíz fehérruhás tett bizonyságot az Úr Jézusba vetett hitéről. A bemerítkezők névsora az első sorban, balról jobbra a következő: Debre Eliza, Balla Szilvia, Balla Bernadett, Borzási Telma, Kulcsár Fanni, Balla Anita, és Csegezi Emese. Hátsó sor, balról jobbra: Borzási István lelkipásztor (Kraszna), Sajtos Norbert, Kulcsár Gedeon, Darabont Szilárd, és Borzási Pál helybeli lelkipásztor. Az ünnepi istentiszteleten Borzási István krasznai (korábban perecseni) lelkipásztor hirdette az Igét az ApCsel 19:1-12 alapján. Miután a fehérruhások megvallották az Úr Jézusba vetett hitüket, Megváltójuk példáját követve egyenként léptek a „hullámsírba”. Az alámerítést Borzási Pál, a gyülekezetünk lelkipásztora végezte, aki ezt követően a gyülekezethez fordult és Jézus követésére hívta a még meg nem térteket.  Ezen a napon mindnyájan láthattuk, hogy a kereszt még mindig győz! Ezért ünnepeltünk, dicsérve és áldva az Urat, mert íme, nagyon irgalmas hozzánk és szeret bennünket. Amint az egyik énekben a fehérruhások énekelték – „Élni benned, Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás” – kívánjuk mi is, hogy minél többen megtapasztalhassák még ezt az áldást és örömöt, hogy aztán maradéktalanul és engedelmesen kövessék Jézust.  Az Úr áldja meg azokat, akik most indultak el az ő követésében, hogy az Úr számára kimondott igen legyen igen, a világ iránt kimondott nem pedig legyen nem!

Józsa Noémi, Szilágyperecsen