Bemerítés Szilágyszentkirályon

2023. április 2-án Szilágyszentkirályon örömünnepet tartott Isten népe. A helyi, körzeti és kanadai testvérek körében, rokonsággal és családi barátokkal együtt ünnepeltük, hogy Jézus nemcsak Jeruzsálembe vonult be, hanem győztes királyként sokunk szívébe, és immár Módi Wendy életébe is, aki felismerte meglátogatása idejét, és örömmel lépett az Úr követésébe.

Isten szolgája, Sebestyén László, körzetünk lelkipásztora felhívta a népes gyülekezetet, hogy válaszolva a meghívásra, csatlakozzanak a nagy királyi lakomához (Lk 14:15-27), és Krisztus igazságába öltözve táplálkozzanak és teljenek be az Úr Jézus Krisztussal. 

Figyelmeztető szó hangzott el az elfoglaltság és halogatás veszélyéről, melyben az ember Isten áldásait kifogásként használva, szívét megkeményítve utasítja vissza a meghívást, megvetve Isten jóságát, elnézésének és türelmének gazdagságát, mely megtérésre késztet. Dicsőség Istennek, hogy Módi Wendy a meghívást elfogadta, bizonyságot tévén arról, hogy Krisztus szeretetével megváltotta, és lelkét örömmel, békéjével elárasztotta. 

Módi Miklós, nyugdíjas, de máig aktív lelkipásztorunk az igei keresztséggel és annak módjával folytatta, világossá téve, hogy automatikusan senki sem kap bűnbocsánatot Krisztusban, hanem csak azok, akik felismerik elveszett voltukat és az új élet szükségét, és tudatosan térnek meg, bűneiket megvallva és megkeresztelkedve. 

Kézrátételes és közös ima hangzott el a továbbiakban, amit köszöntések követtek, melyben áldást kértünk Wendy életére, bátorítva őt, hogy a nemes harcot kitartóan és jó bizonyságként harcolja meg, felfedezve és átélve Isten kegyelmének gazdagságát és annak mélységeit.  

Ünnepi alkalmunkat megterített asztal mellett, közösség gyakorlásával zártuk. 

Áldott, aki eljött az Úr nevében! 
 

Módi Mirjám