Bemerítés Tordán

2022. augusztus 28-án bemerítési ünnepély volt a tordai gyülekezetben, amely során egy fiatal házaspár, Somosdi Csaba és Csilla tett bizonyságot arról, hogy az Úr kegyelmébe fogadta őket és Jézus Krisztus által új életet kezdtek, elkötelezve magukat az Ő követésére. Az ünnepi istentiszteleten az igét dr. Borzási István, krasznai lelkipásztor hirdette a Józs 5: 1-15 alapján. Többek között kihangsúlyozta, hogy (1) egy generáció lemorzsolódott, de maradt két embert a harcosok közül, (2) nem indultak harcba, amíg nem rendezték kapcsolatukat az Úrral és (3) megkezdődik a honfoglalás, de nem nagy tömeg vagy nem vitéz emberek által, hanem  az Úr seregének vezére által. Mi melyik táborhoz tartozunk? – tette fel a kérdést az igehirdető. A bemerítést Rajna Ottó helybeli lelkipásztor végezte. Az ünnepet közös ebédel folytattuk, majd a délutáni istentisztelet keretében a fehérruhások újszülött gyermekére – Áserre – kértük az Úr áldását. Az Úr tartsa meg a hitükről a bemerítésben is vallást tevő testvéreinket, és áldja meg egész családjukat! (Rajna Ottó lp.)