Bemerítés Zilahon

2022. február 17-20. között evangélizációs hétvégét tartottunk a zilahi baptista imaházban. Csütörtöktől szombatig minden este Bayer György, nyugalmazott lelkipásztor hirdette az evangéliumot Jánoshalmáról (Magyarországról). Testvérünk, feleségével együtt jelenleg is aktív missziót folytat a roma nemzetiségű emberek között. Az igehirdetések központi témája az volt, hogy „Miért érdemes Jézust követni?”. Megértettük, hogy milyen nagy áldást kapnak azok, akik bűnbocsánatot, biztonságot és boldogságot nyernek az Úrtól!

Vasárnap délelőtt három fiatal tett bizonyságot az Úr Jézusba vetett hitéről újszövetségi bemerítés által. Mindhárman a gyülekezetben nőttek fel. Papp Kinga Jézus Krisztusban találta meg a gyógyírt lelki problémáira. Kelemen Ákos 2019-ben döntött az Úr Jézus mellett a Gyergyói Keresztyén Táborban. Püsök Roland 2021-ben fogadta szívébe az Krisztust a YFC tinitáborban. A bemerítési ünnepen Bayer György testvér a Mt 28:16-20 alapján hirdette a nagy missziós parancsot. Az evangélium úgy lesz hatékony, ha kimegyünk az emberek közzé és tanítványokká tesszük őket. Ezt követi a bemerítés és a tanítványozás, hogy Krisztusban meggyökerezzenek és tovább növekedjenek. A programvezetést Dr. Vass Gergely, a bemerítést Nagy Ferencz helyi lelkipásztorok végezte. A gyülekezet új tagjait a családtagok és a zilahi ifjúság köszöntötte. 

Délután János Csaba nagybányai lelkipásztor szolgálata által az evangélium üzenete a házaspárok felé irányult. Testvérünk Ábrahám életéből merített gyakorlati példákat arról, hogy melyek azok a tényezők, amelyek veszélyeztetik a mai házasságokat is. Ha az Istenbe vetett hit és bizalom gyengül, a házassági kötelékek is gyengülni fognak. Az Úr erősítse hitünket és ezáltal a házastársi kapcsolatokat is! Istennek legyen hála az elvetett igemagvakért, amikről hisszük, hogy további gyümölcsöket hoznak! (Nagy Ferencz lp.)