Bemerítés Zilahon

2022. szeptember 25-ének reggelén szomorkás, esős őszi reggelre ébredtünk, szívünk mégis örömmel volt tele, hogy újból bemerítési istentiszteletet tarthatunk a zilahi baptista imaházban. Ez alkalommal három fiatal testvérnő tett vallást Jézus Krisztusba vetett hitéről a bemerítés által is. 

Boncidai Tamara és Fazakas Nikolett IX. osztályos tanulók, gyermekkoruk óta a gyülekezetbe jártak. Egy táborban döntöttek az Úr Jézus mellett. Az Úr Jézusba vetett hitük valóban új emberré tette őket. A gyülekezet előtt egy duettel szolgáltak, amelyben vallást tettek arról a drága kincsről, mit Krisztusban megnyertek. A harmadik bemerítkező Mocan Alexandra volt, aki kislánya révén ismerte meg az Úr Jézust, aki a Dávid Keresztyén Óvodába jár. Itt ismerkedett meg az egyik óvónővel, akivel sikerült szorosabb lelki kapcsolatot kialakítania. Rájött arra, hogy ami eddig hiányzott az életéből az nem más, mint Jézus Krisztus. Elkezdte életét Isten igéje szerint élni. Isten vezetést adott neki munkahelyi kérdésekben és megérlelte benne, hogy a bemerítés által is kövesse Megváltóját. Mostmár azért imádkozik, hogy családtagjai is az Úr Jézus követői legyenek.

Az ünnepi istentiszteleten Pápai János testvér szolgált Debrecenből, az ApCsel 8:26-40 alapján. Megláthattuk, hogy milyen nagy szerepe van a Szent Lélek munkájának, aki ösztönözte Filepet a szolgálatra, a szerecsen komornyikot pedig a megtérésre. A Lélek az, aki érthetővé teszi számunkra az igét, hogy meglássuk benne Jézus Krisztust, mint megöletett bárányt. A bemerítés szolgálatát Nagy Ferenc lelkipásztor végezte. Ezt követően Vass Gergely lelkipásztor magyar és román nyelven beszélt a bemerítés lényegéről. A kézrátételes ima után köszöntések hangzottak el az ifjúság, családtagok és barátok részéről. 

Emlékezetes marad ez a bemerítés, mert az istentiszteletet percekig tartó áramszünet zavarta meg. A gyülekezettel és az immár új tagokkal együtt vallhattuk, hogy meg vagyunk győződve, hogy semmi – még egy kis áramszünet – sem szakíthat el minket Istennek szerelmétől, mely van, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Azért imádkozunk, hogy az Úr használja továbbra is gyülekezetünket és óvodánkat az ő országa építésében!

Nagy Ferencz lp.