RMBGySz*

Bemerítések a hadadnádasdi körzetben

Örömmel és hálaadással gondolunk vissza az elmúlt évre, mert Isten csodálatos munkáját szemlélhetjük abban, ahogy megszólít és elhív embereket az üdvösségre. Lakatos Levente megpróbáltatások között kereste az Urat, aki meghallgatta kiáltását. Bemerítése 2018. június 10-én volt Hadadnádasdon. Isten Igéjét Bándi Sándor lelkipásztor hirdette a Mt 20:17-28 alapján: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” A képen középen: Lakatos Levente.


Az evangélium hívó szava három fiatal életét érintette meg Szérben, akik odaszánták magukat az Úr Jézus követésére. Megérlelődött bennük az az elhatározás is, hogy a bemerítés által is vallják meg Krisztusba vetett hitüket. Erre 2018. június 17-én került sor népes gyülekezet előtt. Igehirdetéssel Fekete Csaba széplaki lelkipásztor szolgált az ApCsel 8:26-40 szerint. A fehérruhások balról jobbra: Antal Johanna, Antal Ruben és Szabó Zsanett.


2018. november 4-én ismét megmozdult a víz Hadadnádasdon, Pap Ödön bemerítése alkalmából. Az ő éle-tében Isten munkája külföldi tartózkodása során bontakozott ki, ott érlelődött meg Krisztus iránti elkötele- zettsége. Bemerítése öröm volt az egész közösség részére. Igeszolgálatot végzett Máté Miklós lelkipásztor az ApCsel 22:6-16 alapján. Mindenható Istenünk méltó a dicsőítésre, mert munkálkodik ma is! Köszönettel tartozunk a hadadnádasdi gyülekezet énekkarának és zenekarának, akik örömmel végezték szolgálatukat ezeken az alkalmakon is! A képen középen: Pap Ödön. [Fazakas György lp.]
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.