Bemerítések Marosvásárhelyen

A kibédi körzettel közös bemerítési ünnepélye volt a marosvásárhelyi körzetnek 2017. május 28-án. Vendégünk volt Ferenczi Lajos székelykeresztúri lelkipásztor, aki az Úr Jézus bemerítéséről prédikált a Mt 3:13-17 alapján. Nagy Melinda a marosvásárhelyi, Vass László a héderfájai gyülekezethez csatlakozott. Borbély Ágica, Jónás Margit, Kiss András és Király Levente a kibédi körzet gyülekezeteinek tagjaivá váltak. Az ünnepélyt az tette még különlegessé, hogy a majdnem 200 jelenlévőből legtöbben a közös ebédre is ottmaradtak. Délután 3 órától folytattuk ünneplésünket. Az Úr áldása legyen a fehér ruhásokon, Ő tartsa meg őket mindvégig! A képen balról jobbra: Ferenczi Lajos, Kelemen J. Sándor, Nagy Melinda, Vass László, Borbély Ágica, Jónás Margit, Kiss András, Király Levente, Dóczi György. 

2017. július 23-án ismét bemerítési ünnepet tartott a marosvásárhelyi gyülekezet. Demeter Albert és Demeter Júlia, akik már jó ideje rendszeresen jártak a gyülekezetünkbe, elérkezettnek látták az időt, hogy a bemerítésben is engedelmeskedjenek az Úr Jézus Krisztusnak. Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor testvér szolgált igével a Róm 6:1-4 alapján. A gyülekezet újra közös ebéddel ápolta a testvéri kapcsolatokat. Áldja meg az Úr a Demeter házaspárt 3 kisgyermekükkel együtt, és adja, hogy még sokan mások is megtérhessenek általuk! A képen balról jobbra: Kelemen J. Sándor, Demeter Albert, Demeter Júlia, Budai Lajos. [Kelemen S. Sándor]