Bemerítési ünnep Székelymuzsnán

Áldott ünnep volt Székelymuzsnán 2023 áprilisának első vasárnapján, amikor öt bemerítkezővel gyarapodott a baptista közösség. Az imaház teljesen megtelt a környékről érkezőkkel. Az alkalmat Kelemen Sándor testvér, a körzet lelkipásztora nyitotta meg, imában Vékás Zsolt kisgalambfalvi diakónus kért áldást. Az igét Novák Zsolt, gyergyószentmiklósi lelkipásztor hirdette a Jel 3:20-ból: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”

Zsolt testvér hirdette, hogy az evangélium szeretetet hirdet ebben a romlott világban, menekülést minden ember számára, akiket a világ romlottsága örvényként a mélybe akar rántani, és választ minden olyan kérdésre, ami az emberben felmerülhet. Kitért a 22. versre is: „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” Figyelmeztetett, hogy fontos, hogy jó irányba fordítsuk a fülünket, mert ha nem Istenre hallgatunk, akkor a gonoszt halljuk meg. Ezek után felhívta a figyelmet a 20. versben megígért vacsora idejére és helyére, valamint Jézus érkezésére és szándékára. „Jézus nem dörömböl az ajtón” – mondta Zsolt testvér –, „de a megérkezését, isteni érintését mégsem lehet nem észrevenni.” 

Az igehirdetés és a bemerítendők bizonyságtételei és megkérdezése, valamint a „Fehér ruhában” c. vers meghallgatása után sor került a bemerítésre Kalusi Gizella, Besika Erzsébet, Boldizsár Gizella, Lévai Sándor, Kovács János személyében. A népes miklósfalvi háziközösség énekszolgálata következett, amit Mostis Ádám testvér vezetett gitárral, a két ének között felhívva a figyelmet a Miatyánk „szabadíts meg a gonosztól” mondatára. 

Kelemen Sándor, Novák Zsolt és Vékás Zsolt testvérek kézrátétellel imádkoztak a frissen bemerítettekért, majd Sándor testvér vezetésével úrvacsorában részesült a gyülekezet. Az alkalom végén a muzsnai testvérek ismét tanúbizonyságot tettek vendégszeretetükről és odaadásukról, ízletes és bőséges vacsorával vártak mindenkit. Fizesse vissza nekik az Úr gazdagon!

Máté Tamás