Bemerítkezőkkel ünnepeltünk Sarmaságon

November 12-én örömteli eseménynek lehettünk tanúi a sarmasági baptista gyülekezetben, ahova sokan eljöttek közelről és távolról, hogy együtt ünnepeljünk. Öröm volt a szívünkben, a gyülekezetben, hisszük a mennyben is, mert megmozdulhatott a víz, és négy fiatal fehérruhás tett bizonyságot megtéréséről, vallást hitéről a bemerítés vizében is, a népes gyülekezet és az Úr Jézus színe előtt. Fiatal testvéreink különböző háttérből indulva győződtek meg, hogy szükségük van Isten újjáteremtő kegyelmére. A meghívott vendég igehirdető, Veress Ernő lp. a „Damaszkuszi csodáról”, az ApCsel 9:10-20 alapján prédikált, hirdetve miképpen válaszolt Pál Isten megszólítására és lett Jézus tanítványa. A fehérruhás fiatalokat a helyi lelkipásztor merítette be. Az új tagok életére kívánjuk Isten áldását, megerősödést, kitartást és sok lelki örömöt. Szeretnénk hogy, odaszánt, példás életükkel jó bizonyságai legyenek annak, aki élete árán váltotta meg őket bűnös életükből! Isten áldása kísérje mindnyájunk életútját. 

A képen balról jobbra: Veress Ernő lp., Balogh Tibor, Kaszta Alíz, Demjén Csaba, Kaszta Ruben, Székely Béla lp. [Székely Béla Dániel]