Biharon temettünk

Szomorú szívvel búcsúztunk † özv. Balogh Sándornétól (szül. Csordás Erzsébettől) 2022. november 25-én Biharon a baptista kápolnánál. Testvérnőnket az Úr 84 évvel ajándékozta meg. Fiatalon döntött az Úr Jézus mellett, majd fiatal házasként lettek a 60-as évek ébredésének részesei. Férjével együtt hűségesen szolgáltak a gyülekezetben és a közösségben. 25 évig tartó özvegységét csendben viselte, családjáért imádkozott és lehetősége szerint segítette őket. Élete utolsó éveiben egészsége megromlott és egyre inkább Márta leánya gondoskodására szorult. A kápolnánál Albert István Zsolt helyi lelkipásztor a Jel 14:6-7, 12-13 alapján a végső vigasztalásról szólt, ami a hívőket várja. Isten vigasztalását kívánjuk a fájdalmas szívű család számára, a feltámadás és Urunkkal való találkozás legyen a mindnyájuk reménysége és ereje!

Albert István Zsolt lp.