RMBGySz*

Bölcsesség generációkon át

– A kolozsvári kerület nőtestvéreinek konferenciája Tordán

Örömünkre, Isten megtisztelt jelenlétével és megengedte, hogy idén, szeptember 29-én együtt legyünk és növekedjünk ismeretben meg a lelkiekben, lányok és asszonyok, a tordai magyar baptista imaházban. Találkozónk témája ezúttal a generációs minták és a bölcs asszony jelleme köré csoportosult. Közöttünk szolgáltak Veressné Ady Annuska és Budai Evódia lelkipásztorfelesé- gek, akik kihangsúlyozták, hogy a bölcs asszony megnevezés csak akkor lehet érvényes ránk, hogyha Istentől vágyunk, kérünk és kapunk bölcsességet. Ugyanakkor, csak úgy lehetünk példaadó nők a korban mögöttünk következők számára, ha Jézus Krisztus az első számú, legfontosabb, valóban követett mintánk. Mottónk a Zsolt 111:10 és a Péld 9:10 első mondata volt: „A bölcsesség kezdete az Úr(nak) félelme”.

Annuska testvérnő igével és megtapasztalásokkal átszőtt előadásában kitért arra, hogy mi, hívő nők, Krisztus levele vagyunk, akiket olvas az egész világ (2Kor 3:2). Nem élhetünk akárhogy, nem hozhatunk szégyent Királyunk nevére! Elsősorban az Úrtól kell tanulnunk! A szolgálat nem hiányozhat mindennapjainkból! Ezért nagy szükségünk van Isten vezetésére és bölcsességére; magunktól sok esetben kitörnénk, de az Úr vezetése alatt előbb imádkozhatunk. A bölcsességet kívánni és kérni kell.

Evódia testvérnő előadásának alapját a derék asszony dicsérete képezte (Péld 31:10-31). A bölcs asszony „jókedvűen dolgozik kezével” (13. vers). Nem feltétlenül azt kell követni, amit tesz, sokkal inkább azt, ahogyan teszi. Bibliai minták sorozata tárult elénk: Sára – az engedelmesség mintája, Debóra – a győzelmes harcos mintája, Ráháb – a bátorság és békesség példaadója, Eszter – a közbenjárás mintája, Priszcilla – a szolgatárs példája. Merítenünk kell ezeknek a bibliai nőknek az erősségeiből, és Isten nélkülözhetetlen segítségével arra lenne jó törekednünk, hogy a derék, istenfélő asszony jellemvonásai megnyilvánuljanak bennünk: a megbízhatóság, a jó gazdálkodás, a jóakarat, a jókedv, a szorgalom, a hasznosság, az ügyesség, az adakozás, a segítőkészség, a rátermettség, az erő, a méltóság, a nevetés, a reményteljesség, a bölcsesség, a szeretet, a gondoskodás és az istenfélelem.

Együttlétünk zárásaként mindenkinek lehetősége adódott felírni egy cetlire, majd letenni a kereszthez azt, amilyen mintát szeretne átadni az utána következő generációnak. 

Urunk, minden dicséret téged illet! Köszönjük a gyakorlatias konferenciát, és a gyakorlatba ültetett, Téged tükröző mintákat, amelyek hiányodban nem léteznének! 

Bátori Melinda

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.