RMBGySz*

Búcsú Perecsenben

† Boncidai János testvért 2022. március 23-án temettük Szilágyperecsenben, aki 79 évet kapott ajándékba mennyei Atyánktól. A temetésen Borzási Pál helyi lelkipásztor hirdette Isten vigasztaló Igéjét, úgy a kápolnánál (Préd 3:1-11), mint a temetőkertben (1Kor 15:26), amit a gyülekezet énekkarának és fúvóskarának szolgálata kísért. János testvér sokáig szolgált imaóravezetéssel, illetve hűséges tagja volt az énekkarnak és a fúvóskarnak. Sok nehéz és szívszaggató próbán ment át az élet során, de az Úr segítségével végig kitartott a hitben. Másodszori agyvérzése bekövetkeztével hívta haza őt Isten az örök hazába. A gyászoló családra Urunk gazdag vigasztalását kívánjuk. Emléke legyen áldott!

Borzási Pál lp.