RMBGySz*

Diakónusavatás a Fugyi-i baptista gyülekezetben

2018. október 21-én Isten kegyelméből ünnepre gyűlt össze a Fugyi-i Baptista Gyülekezet: diakónusavató istentiszteletet tartottunk. Hosszú évtizedek óta nem volt diakónusa a gyülekezetnek, s most megadatott ez a kegyelem a gyülekezetnek. Szatmári Jánost, a gyülekezet előljáróját hívta el erre a megtisztelő szolgálatra az Úr. Az imaházunk zsúfolásig megtelt a körzetből és a környékről érkező vendégekkel. Az igét Szabó László testvér hirdette a 1Kir 19:1-18 alapján, elmondva, hogy a szolgálat útján hullámvölgyek is várnak ránk. Az avatóbizottságban Veress Efraim, Szabó László, Szabó András lelkipásztorok, és Bányai János, a fugyi gyülekezet lelkipásztora vettek részt.

A diakónusi szolgálat rövid bemutatása után, melyet Veress Efraim testvér végzett, Szatmári János testvér ismertette nagyvonalakban az életrajzát, kiemelve, hogyan szülte újjá Isten az életét. Az avatóbizottság kérdéseire adott feleletek után testvéreink kézrátétellel kérték Isten áldását és a Szent Lélek kenetét az új diakónus életére és szolgálatára. Ezután köszöntések következtek a gyülekezet és a résztvevő vendégek részéről. Isten csodálatos jelenlétét éreztük meg úgy a dicsőítő énekek, mint az igehirdetés alatt. Mindenért az Úré legyen a dicsőség!

Az alkalmat közös ebéddel fejeztük be, majd délután hálaadó istentisztelettel folytattuk Isten dicsőítését.

Bányai Emma

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.