EBF – Imádkozzunk békességért!

Az Izraelben és a palesztin területeken élő baptisták békéért könyörgő, buzgó imádságra kérnek. Ez a közösség a 17 gyülekezetet magába foglaló Izraeli Baptista Gyülekezetek Szövetségét és a palesztin területeken működő, 13 baptista gyülekezet által képviselt Szentföldi Helyi Evangéliumi Gyülekezetek Tanácsát jelenti a Gázai Baptista Gyülekezettel együtt. Mint a baptisták Jézus Krisztusban egységes, nagy családja, gyászoljunk együtt testvéreinkkel, akiknek szeretteit megölték, vagy fogságban tartják! Kövessük a békességteremtés ösvényeit, amelyek egyértelműen elutasítják a terrorizmust és a civilek ellen irányuló megnyilvánulásokat, beleértve a sértő nyelvezetet és az emberi jogok etnikai vagy hitbeli alapon történő korlátozását! Krisztusi együttérzéssel nyújtsunk nagylelkű segítséget és támogatást a szükségben levőknek! Baptista közösségünk nagy családjának tagjaiként álljunk ki együtt a szenvedők mellett! A bonyodalmak, az erőszak közepette halljuk meg újra Mikeás próféta szavát: „élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos” a helyreállító igazság és a népek közötti békesség érdekében! A térségben élő baptista vezető testvéreink a következő, imára buzdító felhívást osztották meg:      

• Imádkozzunk, hogy minél hamarabb véget érjen a konfliktus, és hogy ne fokozódjon hosszú háborúvá a térségben!

• Imádkozzunk, hogy a minden vígasztalás Istene legyen azokkal, akik szeretteik elvesztése miatt gyászolnak!

• Imádkozzunk azokért, akik a konfliktus során megsebesültek, és azokért is, akik egészségügyi ellátásban részesítik őket!

• Imádkozzunk a túszul ejtett emberek biztonságáért és szabadulásáért, és a közvetítőkért, akik az ő érdekükben próbálnak közbenjárni!

• Imádkozzunk, hogy adjon az Úr bölcsességet és jó belátást a vezető tisztségben levőknek, hogy olyan döntéseket hozzanak, amik a tartós békét és a szenvedések enyhítését eredményezik!

• Imádkozzunk, hogy a keresztyének szerte a világon egyesüljenek a békéért való imában, így is bemutatva Krisztus minden nép iránti szeretetét!

• Imádkozzunk Jézus helyi követőinek biztonságáért, kiváltképp a fiatalokért, hogy védve legyenek a szélsőségektől és a gyűlölettől!

• Imádkozzunk, hogy ebben kihívásokkal teli időszakban Isten a Szentlélek ereje által használja fel gyülekezeteinket – beleértve a Gázai Baptista Gyülekezetet –, hogy hatékony bizonyságtevők legyenek!

• Imádkozzunk, hogy a keresztyének szerte a világon nagylelkűen adakozzanak, miközben baptista közösségünk nagy családja teljeskörű szolgálatot igyekszik végezni a szenvedésnek ebben a kritikus időszakában!

• Imádkozzunk békességért, reménységért és biztonságért az egész térség számára, és azért, hogy gyógyító sugaraival keljen fel az igazság Napja, hogy az izraeliek és a palesztinok megismerjék Jézust, mint Messiást, és így megtapasztalják a szabadságban és az egymással békességben megélt életet!