RMBGySz*

ELF konferencia Lengyelországban

Első alkalommal vehettem részt az ELF (European Leadership Forum) konferenciáján, amelyre 2019. május 18-23. között került sor Wisla városában, Lengyelországban. Hat lelkésztársammal együtt – Albert István-Zsolt, Borzási Pál, János Csaba, Pardi Félix, Rajna Ottó, Tóth Attila – indultunk útnak, hogy részt vegyünk az idei találkozón. A konferencia helyszínén, egy nagy szállodában több mint 800 evangéliumi keresztyén lelkész, missziómunkás, presbiter gyűlt össze, hogy közösségben legyen és dicsérje az Urat. Minden résztvevőnek lehetősége volt egy szakcsoporthoz csatlakozni: bibliatanulmányozás és prédikálás, gyülekezetfrissítés, szervezeti vezetés, gyülekezetplántálás, apologetika, tudomány, lelkigondozás, ifjúsági misszió, művészet. A csoportokban lehetőség volt nemzetközi kapcsolatokat építeni hasonló gondolkodású emberekkel és elmélyülni az adott témában.

A délelőtti előadásokat Ramez Attalah, az Egyiptomi Biblia Egyesület főtitkára tartotta a második korintusi levél alapján. Sok bátorítást nyertünk Pál apostol életét tanulmányozva. Láthattuk őt úgy, mint (1) szenvedő vezetőt – aki sok nyomorúságot vállalt Krisztusért; (2) kitartó vezetőt – aki mindvégig hűséges és állhatatos maradt; (3) békéltető vezetőt – aki mindig a békéltetés evangéliumát hirdette; (4) megsebzett vezetőt – aki sok sebet kapott azoktól, akiket szeretet. 

Testvérünk betekintést adott a kopt keresztyének helyzetébe, abban, hogyan tettek bizonyságot hitükről a 21 lefejezett mártír családtagjai. Bemutatott egy szemétgyűjtő várost is, ahol egy barlangban alakítottak ki megagyülekezetet. Ezen a helyen ma is minden vasárnap húszezer ember gyűl össze, hogy istentiszteletet tartson. Beszélt nagyapjáról, aki úttörő evangélista volt Egyiptomban, és akinek imája, hogy küldjön az Úr még munkásokat, meghallgatásra talált.

Az esti előadások is rendkívül érdekfeszítőek voltak. Mit jelent evangéliumi keresztyénnek lenni? – kérdezte Michael Reeves, a Union School of Theology elnöke. A válasz, hogy elfogadjuk és alárendeljük magunkat a Biblia tekintélyének, elfogadjuk és hirdetjük a tiszta evangéliumot, és engedjük, hogy az evangélium újjászüljön minket.

Tapolyai Emőke klinikai és pásztorál-pszichológus arra a kérdésre kereste a választ, hogy Mit jelent a remény egy sötét világban?  A Koránt és a Bibliát Jay Smith, keresztyén és muszlim apologéta hasonlította össze történelmi alapon.

„Bátorság, hűség és kitartás a vezetésben” címmel Lindsay Brown, az európai egyetemek evangelizálási közösségének elnöke tartott előadást.

A körültekintő szervezés az unalom minden lehetőségét kizárta. Reggeltől estig érdekesebbnél érdekesebb előadásokat lehetet hallgatni. Igazi testi és lelki felüdülés volt ez a konferencia. Örülök, hogy létezik ez a mozgalom, amelynek célja, hogy visszahozza az evangéliumi értékeket Európába. Jó volt látni és tapasztalni, hogy nem egyedül vagyunk, akik a hit harcát naponta megharcoljuk. Imádkozzunk, hogy adjon az Úr ébredést Európában! Bővebb információ: https://euroleadership.org/

Nagy Ferencz lp., Zilah

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.