RMBGySz*

Építs a Kősziklára!

A zilahi Dávid Óvoda alapkőletétele

2019. június 2-án alapkőletételi ünnep volt a zilahi baptista gyülekezet életében. Isten kegyelméből és a magyar állam jóvoltából egy új óvoda és bölcsőde épülhet a gyülekezet mellett. A Dávid Keresztyén Óvoda 28 éve működik a zilahi baptista gyülekezet szárnyai alatt, így elérkezett az idő, hogy az óvodai oktatás egy új épületben folytatódjon.  
Az elmúlt hónapban Szilágy megyét és Zilah városát feletébb megviselték az egymást érő természeti katasztrófák. Május 1-én a Richter skála szerint 4,2 erősségű földrengés rázta meg a környéket. Május 28-án tojás nagyságú jégdarabok hullottak a városra, s ez nagy károkat hagyott a háztetőkben, kertekben és az autókon. A sok esőzés után megáradtak és kiöntöttek a Szilágy megyei folyók és patakok. Ezek után hisszük, hogy Isten nem véletlenül helyezte a szívünkre azt a mottót, hogy „Építs a Kősziklára!”

Az ünneplő gyülekezetet a Dávid óvoda növendékei köszöntötték énekekkel és csengőjátékkal, majd azok akik részt vettek a gyülekezetnél szervezett gyereknapon. A gyermekek nemcsak az énekekben, de a pólóikon is azt hirdették, hogy „Jézus a Kőszikla!” 

János Csaba nagybányai lelkipásztor, a szilágysági baptista missziókerület elnöke a Mt 7:24-29 igerész alapján prédikált az okos és a bolond építőmester példázatából. „Nem mindegy, hogy milyen alapra helyezzük életünket. A siker, gazdagság, egészség, család, hírnév mind csak mulandó dolgok, és aki ezekre támaszkodik hamar elveszíthet mindent.” Testvérünk sok megtörtént esettel illusztrálta, milyen hamar derékba törhet valakinek az élete.  Azok, akik az Úr Jézusban bíznak, bármilyen tragédia történjék is velük, nem fognak összeroppanni, mert a Kősziklán áll az életük és reménységük nem csak e világra szól! Aki Istenben bízik az eltudja mondani: „Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve!”

Nagy Ferencz helyi lelkipásztor egy emlékiratban ismertette a Dávid Keresztyén Óvoda múltját, jelenét és a jövőbeli terveket. Ezt az emlékiratot, az óvodások rajzait, újságokat, és a gyülekezet tagsági nyilvántartásának másolatát egy időkapszulába zárta, emlékül a jövő nemzedék számára.

Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel Kecskés Tibor, vezető konzul Magyarország kolozsvári konzulátusa részéről, Szilágyi Róbert István, Szilágy Megye Tanácsának alelnöke, Fazakas Miklós, Zilah város alpolgármestere, a zilahi gyülekezet elöljárója, Lakatos Sándor, a zilahi RMDSZ elnöke, Dari Tamás főtanfelügyelő- helyettes, a megyei tanfelügyelőssége részéről, Hari Tünde inspektorasszony, Simonfi Mária megyei tanácsos, Elekes Tamás a tervezők képviseletében (S.C. Delta Quantum Expert S.R.L, S.C. Maier Studio 3 S.R.L., S.C. Tuz Proiect IG S.R.L.), Forgács Mihály a FORSACOM építkezési vállalat vezérigazgatója, Veres Teréz a Dávid Keresztyén Óvoda igazgatónője és még sokan mások.

Az alkalom végén az ünneplő gyülekezettel kivonultunk az új óvodaépület telkére. Megemlékeztünk Jézus Krisztusról, aki bár emberektől megvetett volt, de Istentől kiválasztott és így becses sarokkő lett. Erre a sarokkőre kell épüljön a mi keresztyén hitünk is. A helyszínen megtörtént az időkapszula elhelyezése és a hivatalos alapkőletétel. 

Hálásak vagyunk, hogy a sok esős idő után Isten megajándékozott minket egy csodálatos napsütéses vasárnappal és egy ilyen kiváltságos lehetőséggel, hogy új óvodát építhetünk. Bár Isten megengedi a próbákat, de ezek által is erősíti hitünket. Legyen ez az épület is és az óvodai tevékenység Isten dicsőségére!

Nagy Ferencz lp.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.