Február 4., MABAVISZ-vasárnapi imatémák

Hálásak vagyunk Istennek az elmúlt négy évért, amelyben a Szövetséghez tartozó gyülekezetek a világjárvány idejében, a különböző kihívásokban megtapasztalhatták Isten gondoskodását és vezetését. A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége 2023. április1-én tartotta meg választó kongresszusát a krasznai imaházban, amikor is új vezetőség került a Szövetség élére (dr. Borzási Pál elnök, Rajna Ottó főtitkár, Szabó László főtitkárhelyettes, Szűcs Sándor pasztorációs alelnök, Veress Ernő oktatási alelnök, Fazakas György missziós alelnök és Kiss Lehel kommunikációs alelnök). Imádkozzunk, hogy Isten adjon bölcsességet, egységet az új vezetőségnek az Ő országa építésének szolgálatában!  

Hálásak vagyunk Istennek az elmúlt négy évért, amelyben a Szövetséghez tartozó gyülekezetek a világjárvány idejében, a különböző kihívásokban megtapasztalhatták Isten gondoskodását és vezetését. A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége 2023. április1-én tartotta meg választó kongresszusát a krasznai imaházban, amikor is új vezetőség került a Szövetség élére (dr. Borzási Pál elnök, Rajna Ottó főtitkár, Szabó László főtitkárhelyettes, Szűcs Sándor pasztorációs alelnök, Veress Ernő oktatási alelnök, Fazakas György missziós alelnök és Kiss Lehel kommunikációs alelnök). Imádkozzunk, hogy Isten adjon bölcsességet, egységet az új vezetőségnek az Ő országa építésének szolgálatában!  

Hálásak vagyunk Istennek a különböző táborokért, amelyekben a sokszínű rendezvények, tábori hetek minden korosztály számára áldásul szolgálnak! A Hargita Keresztyén Tábor és a Sólyomkővári Tábor is folyamatos fejlesztés, építkezés alatt áll. Imádkozzunk, hogy az Úr rendelje ki a megfelelő időben a szükséges anyagiakat, hogy ezek a táborhelyek még hatékonyabb eszközök lehessenek az evangélium terjesztésében, az hívők lelkiekben való megerősítésében!

Hálásak vagyunk Istennek a Nőszövetség sokrétű szolgálatáért, amely révén a gyülekezeteinkhez tartozó lányok, testvérnők megerősödhetnek az egy közösséghez tartozás tudatában. A csendesnapok, konferenciák, imanapok ezt a nemes célt, valamint a lelkiekben és az ismeretben való fejlődést szolgálják. Október 21-én, Kolozsváron került sor a Nőszövetség közgyűlésére, amikor a küldöttek megválasztották az új vezetőségi tagokat (Kiss Judit elnök, Sebestyén Hajnal alelnök, Ferenczi Annamária titkár, Pap Debóra pénztáros, Borzási Márta az Eszter folyóirat szerkesztője, Rákosi Ibolya és Szabó Edit tagok). Imádkozzunk, hogy az Úr adjon áldást életükre és munkájukra a nőtestvérek között!

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a teológiánkon idén immár 30 esztendeje folyamatosan zajlik az oktatás. Az intézményben – amely jelenleg a nagyváradi Emanuel Egyetemmel és a budapesti Baptista Teológiai Akadémiával szorosan együttműködik – számos lelkipásztor-generáció készült fel a lelki szolgálatra. Imádkozzunk, hogy Isten adja további áldását a teológia működésére, és hívjon el még fiatalokat az Ő aratásába!

Hálásak vagyunk Istennek az ifjúsági szövetség, az EMABISZ szolgálatáért, az újabb korosztályokért, amelyek gyülekezeteinkben felnőve egyre nagyobb terheket vállalnak a lelki munkában. 2023 decemberében immár másodjára került sor Nagyváradon az EMABISZ által szervezett koncert-sorozatra, amelyen több ezer ember dicsőíthette Istent a színvonalas ének-zenei szolgálatokért, és hallhatta az evangéliumot. Hála az Úrnak, hogy ezek a rendezvények minden szempontból jótékony hatással voltak mind a zenészekre, énekesekre, mind pedig a hallgatókra. Az EMABISZ január 20 óta új vezetőséggel szolgál az ifjúság felé. Imádkozzunk, hogy az Úr adjon áldást munkájukra!

Hálásak vagyunk Istennek a TELEK-találkozókért, amik keretén belül a magyarországi és az erdélyi – leginkább határmenti – lelkipásztorok és lelkimunkások évente két hétvégét (egyet Erdélyben, egyet Magyarországon) töltenek együtt. A testvéri közösség ápolása mellett ilyenkor a gyülekezetekben való szolgálatokra is sor kerül, sok-sok lelki áldással, tanulsággal. Imádkozzunk, hogy az Úr továbbra is áldja meg ezt az együttmunkálkodást!

Hálásak vagyunk Istennek, hogy Szilágyballán felépülhetett a Cserepka János Oktatási Központ. A megnyitóra a tervek szerint május 18-án kerül majd sor. Imádkozzunk, hogy az épület betöltse rendeltetését az Úr dicsőségére, népének javára!

Hálásak vagyunk Istennek a Vasárnapi Iskolai Szövetség szolgálatáért a gyermekek evangélizálásának, nevelésének és a vasárnapi iskolai tanítók képzésének területén. A Kárpát-medence egyetlen magyarnyelvű, evangéliumi gyermeklapját, a Harmarcseppeket is ők adják ki. Tervben van a lap népszerűsítése és terjesztése a baptista közösség keretein kívül is. Március 4-e óta az EBAVISZ élén is új vezetőség áll (dr. Balla Annamária elnök, Bereczki Klára titkár, Fűrészes-Szálasi Rudolf, János Rebeka, Zsemlye Loretta, Nyilas Erika tagok, Kelemen Krisztina a Harmatcseppek főszerkesztője). Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg az új vezetőket, és tegye hatékonnyá munkájukat a gyermekek és a tanítók között!

Részletes imatémák a csatolmányokban!