Felújították a szövetségi épület fűtésrendszerét

Augusztus végén, szeptember elején megkeződött Nagyváradon, a Szövetség épületében a fűtésrendszer cseréje. Mivel a Szövetség eddig a nagyváradi gyülekezettől kapta a fűtésre szolgáló hőt, és a gyülekezet régóta szorgalmazta, hogy függetlenítsék ezt a szolgáltatást, a vezetők most fontosnak látták ennek kivitelezését. A munkát Albert István Zsolt gazdasági ügyekért felelős alelnök vezeti, és olykor végzi is személyesen.

Albert testvér, miért volt fontos felújítani, kicserélni az eddigi fűtésrendszert?

Már tavaly óta tudtuk, hogy a meglévő rendszer nem húzza sokáig, de tavasszal világossá vált, hogy lépni kell. Az eddigi fűtéscsöveket megette az idő és veszítették a vizet és a hőenergiát, elhelyezésük miatt nem lehetett javítani őket. Az Úr gondviselése folytán megtaláltuk az útját, hogy bevezessük a földgázt, a hivatalos engedélyek megszerzése körülbelül hat hónapba telt. Annakidején a lehetőségekhez képest, lakásról lakásra haladva vezették be a távfűtést, toldva-foldva a meglévő csöveket. A hálózat egy része az udvar alatt és az épületen kívül haladt, ezt is nem egyszer kellett már javítani és cserélni. Ezért döntött úgy az elnökség, hogy egy másik erőfeszítéssel kicseréljük az egész belső hálózatot is. A nyár folyamán az óvoda által használt épületrészek teljes belső felújításon estek át, itt kezdtük el mi is a fűtőtestek és csövek cseréjét. Ezt követően a teológia által használt termek és szobák belső felújításával egy időben itt is elvégeztük a cserét. Összesen leszereltünk több mint négy tonna öntvény-fűtőtestet és csövet.

Kik segédkeztek ebben munkában?

A munka nagyobb részét Máhr Endre testvér végzi. Szeptember elejétől a lehetőségeimhez képest igyekeztem én is itt lenni és kivenni a részem a munkából. A tervezési és beszerzési feladatokon kívül igyekeztem a kétkezi munkából is kivenni a részem. Szeretném megköszönni azon testvérek  tanácsait és segítségét, akik örömmel segítettek minket ebben a nagy munkában.

Melyek a felújítás költségei?

A városi távfűtési rendszer önálló hőközpontjának a kiépítésére kaptunk egy 44.000 lejes árajánlatot, amit sokalltunk, mert a hőközpont épületét ez nem is foglalta magába. A gáz bevezetése és a kazánok ennél kevesebbe, mintegy 30.000 lejbe kerülnek, a belső hálózat cseréje igencsak hasonló összegbe fog kerülni. Még nincs minden munka elvégezve, ezért csak saccolni tudunk, de reméljük, mire az újságot olvassák, már minden szobában jó meleg lesz.

Mit fog eredményezni ez a felújítás?

Igyekeztünk lakrészenként felszerelni egy-egy termosztátot, hogy mindenütt be lehessen állítani a kívánt hőmérsékletet a hatékonyság érdekében. Mivel a földgázból nyert hőenergia olcsóbb mint a városi távfűtés és a felújítással sikerült a veszteségeket is kiküszöbölni, ezért számításaink szerint a jövőben számottevően csökkeni fog a fűtés költsége is.