RMBGySz*

Folytatódik a (kül)misszió Kárpátalján

A Szövetség továbbra is támogatja Kelemen Szabolcsot és családját, akik Kárpátalján végeznek külmissziót. Kelemen testvérék november 3-6 között evangelizációt szerveztek Kisdobronyban, november 6-án pedig csendesnapra került sor ugyanitt. Az evangelizáción és a női csendesnapon szolgált Borzási István, krasznai lelkipásztor, és felesége Márta, a Nőszövetség elnöke.

Kelemen Szabolcs testvér és felesége a http://karpataljaibaptista.info-n a kárpátaljai magyar közösség weboldalán így mutatkozott be 2011-ben:

„2011. júliusában jöttünk Kárpátaljára, Ungvárra családommal együtt a Romániai Magyar Baptista Szövetség javaslatára 2 évre. Amikor ezt a szolgálati lehetőséget tudomásomra hozták gyorsan kellet dönteni felőle. Istenre figyelve úgy értettük meg, hogy ez egy nyitott ajtó Isten részéről és elfogadtuk ezt a szolgálati lehetőséget.

A szolgálatunk egyik része az Ungvári gyülekezet pásztorlása, és az evangélium megismertetése az itteni magyarság között. Mint minden szolgálatnak, ennek is megvannak a maga kihívásai, egyik maga az ukrán nyelv, amely tagadhatatlanul szép, de ugyanakkor nehéz is. Ungvár több mint 110 000 fős város, ebből körülbelül 8000 magyar nemzetiségű, akik viszonylag szétszórtan élnek a városban.

2011. októberétől lehetőség nyílt házi bibliaórák tartására Kisdobronyban, ahova eddig Molnár Ede bácsi, utána Nagy-Kasza Dániel járt ki és ezután a mi feladatunk lesz. Ezek a közösségi alkalmak egy baptista testvérnő lakásán vannak, heti rendszerességgel ahova sokan eljárnak a faluból. Egy újabb szolgálat van kibontakozóban az angol nyelvtanítás gyerekek részére, gyermek bibliaóra keretén belül, amelyet a feleségem fog végezni Isten segítségével.

Isten kegyelmének tartom, hogy megbíz bennünket szolgálattal, és kérlek, imádkozz mind az Ungvári mind a Kisdobronyi közösségért. Szeretnénk, ha Isten használna bennünket abban, hogy másokkal Jézus Krisztust megismertessük, hogy az Ő neve magasztalva legyen a nemzetek között, és Benne megoldást, célt, reménységet kapnának az emberek.

Személyes bizonyságtételek

Kelemen Krisztinának hívnak. Ungváron élek a férjemmel és kisfiammal. Optimista vagyok és igyekszem az életnek a szép oldalát látni , ebben a legnagyobb segítség az Istenbe vetett hitem és reménységem, hogy Ő az, Aki gondot visel rólam, Akihez mindig fordulhatok, Akinél nem kell időpontot kérnem-mindíg van rám ideje   – Akiben mindig és teljes mértékben bízhatom… és mindezt Jézus Krisztusért! … szóval a Tőle kapott szabadság nem mindennapi örömével élem a hétköznapokat:) és készülök, hogy találkozzam Azzal, Aki megalkotott, és megváltott.

Kelemen Szabolcs a nevem, Marosvásárhelyen születtem. Református családban nőttem fel, 12 évesen eljártam kátéórákra, utána megkonfirmáltam az Alsóvárosi Református gyülekezetben 1992–ben, de az Úr Jézus Krisztust nem ismertem, mint Uramat és Megváltómat. 1996 februárjában hívott el egy barátom ifjúsági bibliaórára ugyanebbe a református gyülekezetbe, akkor kezdtem el olvasgatni a Bibliát is. Másfél évig jártam úgy ifjúsági alkalmakra meg istentiszteletekre, hogy még mindig távol voltam a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolattól. 1997 októberében volt egy evangélizáció a gyülekezetben, és egy magyarországi igehirdető szolgált (†Dr. Hős Géza református lelkipásztor). Ezen az evangelizációs alkalmon szólított meg Isten. Az igehirdetések a Bartimeus történetéről szóltak és Isten világossá tette számomra, hogy Jézus Krisztusra van szükségem, mert nélküle én is csak egy nyomorult vak koldus vagyok. Álmatlan éjszakáim is voltak a két hét alatt, amíg az evangélizáció tartott. A bűneim is rám nehezedtek, és ahogy a zsoltáríró írja vétkeim szüntelen előttem forogtak.

Ekkor nekem csak egy fontos kérdésem volt, éspedig az, hogy: Mi lesz velem? Hova jutok a halál után? Nagyon jól tudtam, hogy ha Krisztus nélkül élek, akkor a kárhozatra kerülök. A Bibliából is sok igét tudtam kívülről még a János 3,16-ot is de mégse volt Jézus Krisztus Uram és Megváltóm. Ezeken az alkalmakon megértetem azt is, hogy mit tett értem Jézus Krisztus, de ameddig öt nem fogadom el személyes megváltómként addig mindaz, amit értem tett nem érvényes rám. Megértettem, hogy az életét áldozta fel értem, hogy bűneim miatt feszítették keresztre, hogy bűneim miatt halt meg a keresztfán azért, hogy megmentsen a kárhozattól, és új élettel ajándékozzon meg. Ezen az evangélizáción talált rám az Úr Jézus Krisztus, lettem az Ő gyermekévé, fogadtam el Őt Úrként és Megváltóként. Azóta az Ő gyermeke vagyok és van értelme meg célja az életemnek, tudom, hogy a halál után örökre vele leszek, mert Ő örökélettel ajándékozott meg, és tudom, hogy a bűneim is meg vannak bocsátva, mert Ő azokért halt meg a keresztfán. Mert az Ő vére minden bűntől megtisztít, és ha megvalljuk bűneinket Ő, hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztít minden hamisságtól.”