RMBGySz*

Gyászistentisztelet Brassóban

† Vlad Julianna 1929. március 4-én született Kisgalambfalván. A Kelemen család legkisebb gyerme-keként látta meg a napvilágot, édesapja Mózes és édesanyja Mária örömére. Istenfélő családban nevelkedett, életét már fiatalon átadta az Úrnak. 1944. március 4-én hitvalló bemerítés által tett bizonyságot és csatlakozott a gyülekezethez. 1955-ben Brassó városába érkezett, ahol dolgozni kezdett. Munkahelyén ismerte meg későbbi férjét Vlad Mihait. Isten két gyermekkel ajándékozta meg őket: Annával és Mihai-jal. A 80-as években csatlakozott a Brassói Magyar Baptista Gyülekezethez, amelynek élete végéig hűséges tagja maradt. Isten kegyelméből egészséges maradt kilencvenegy éves koráig, megláthatta unokáit és dédunokáit is. Ezután a kor után jelentkeztek különböző egészségügyi nehézségek és szervezete legyengült. Utolsó hónapjai szenvedésben teltek és kilencvenhárom évesen haza költözött. Temetésére 2022. május 5-én került sor Brassóban, melyen Kelemen J. Sándor, Borzási Gyula és Budai Dániel lelkipásztorok hirdették Isten vigasztaló igéjét. A feltámadás reményében emlékezünk testvérnőnkre.

Budai Dániel lp.