RMBGySz*

Gyémántmenyegző Micskén

A micskei baptista gyülekezet legidősebb házaspárja Szabó H. József és Szabó (szül. Juhász) Berta, Istenünk gondviselő szeretetének és kegyelmének köszönhetően házi istentisztelet keretében emlékezett vissza a házasságkötésük óta eltelt 60 esztendőre. A házi istentiszteletre Szilágyipp községben került sor lányuk, Szigyártó Éva családi körében, melybe a világhálón keresztül a többi családtag és a lelkipásztor is bekapcsolódott. Istennek adtak hálát azért, hogy gyermekeik(3 fiú + 1 lány), unokáik (9) és dédunokáik (9) is mind az Úrban vannak. Áldott az Isten, hogy idős testvéreink olyan szerető családi körben élhetik napjaikat, melyhez hasonlót minden idős szülőnek kívánok!    (Veress Efraim lp.)