Gyümölcsérés és hálaadás Kalotaszentkirályon

Gyönyörű napfényes őszi reggelen, 2015 október 4-én, négy fehérruhásért adhattunk hálát a Kalotaszentkirályi Magyar Baptista Gyülekezetben. Az imaórán Faragó Ferenc kiskapusi gyülekezeti elöljáró és ifj. Boncidai János, helybeli diakónus a Józsué 24,15 alapján buzdított hálaadásra és hívott mindenkit az Úr mellett való döntésre, szolgálatban való elköteleződésre.
Az igehirdetésben Frank Róbert, a Berettyóújfalui Filadelfia Baptista Gyülekezet elöljárója az ApCsel 2:36-41 alapján a megtérés Isten szerinti útját vázolta fel a figyelmes hallgatóság előtt. Kihangsúlyozta a Jézus Krisztusban ma is elnyerhető üdvösséget, amihez nélkülözhetetlen a személyes hit, a hitből fakadó engedelmesség és a vallástétel.

A gyülekezet egyenként hallgatta meg a négy fehérruhást, amint a megtérésükről bizonyságot tettek, majd a vízben is megpecsételték hitüket.

A délutáni hálaadó ünnepen a gyülekezet örömmel emlékezett meg az Istentől kapott lelki és anyagi áldásairól. Frank Róbert testvér és népes családjának szolgálata tette gazdagabbá és még áldottabbá ez emlékezetes alkalmat. Isten áldása legyen a gyülekezet új tagjain és a hirdetett igén! Istené legyen mindenért a dicsőség! [O. L.]