Id. Bódis Sándort temettük Krasznán

† Id. Bódizs Sándor testvért 92 éves korában kísértük utolsó útjára Krasznán. Testvérünk gyülekezetünk felavatott diakónusa volt. 1930. augusztus 4-én született, hatgyermekes baptista hívő családban. Szülei a gyülekezet alapító tagjai között voltak, akik gyermekeiket istenfélelemben nevelték. Mint legidősebb gyermek, apja mellett a kerékgyártó műhelyben segédkezett, elsajátítva ezt a szakmát. 1946. aug. 30-án részesült újszövetségi bemerítésben Szilágynagyfaluban, Wéniger András testvér által, a Berettyó vízében. 1950-ben katonai szolgálatra kellett bevonulnia három évre, határvadászként. 1953-ban a gyülekezet vezetőbizottságának is tagja lett, amikor már szószéki szolgálatokat is végzett, valamint az énekkarban, zenekarban, harmóniumban is szolgált. A következő évben kötött házasságot Nyeste Klárával, akivel 60 évet éltek boldog házasságban. Négy gyermekük született: Sándor, Olga, Klára és Magdolna. Az ébredés idején az elsők között újult meg, 1959 karácsonyán. 1967-ben diakónusi szolgálattal bízták meg, amit mindvégig hűséggel végzett Krasznán és a körzetben, látogatva a betegeket, időseket. Több mint öt évtizedet szolgált a gyülekezet vezetőségének tagjaként, ahol elöljáró is volt a lelkipásztor nélküli időszakban is. Munkahelyén, a családban és a falu előtt bizonyságtévő életet élt, használva kiváló igeismeretét. Hét éves özvegységében is az igeolvasás és az igehirdetések hallgatása volt kedves időtöltése, a műhelyben végzett munkája mellett is. Betelve az élettel, mint érett gabonát szólította haza Teremtője augusztus 30-án. Emlékét őrzi népes családja: gyermekei, menye, veje, 11 unokája és 15 dédunokája, valamint a gyülekezet népes testvérisége. „Az Úr szemei előtt drága az Ő kegyeseinek halála.” (Zsolt 116:15). (Borzási István lp.)