id.Veress Ernő hazaérkezett

Kedves Testvéreim! Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva közöljük, hogy id. Veress Ernő testvér ma, 2014. január 6-án, délelőtt az Úrhoz költözött.

A családnak és mindazoknak, akik őt gyászolják Isten vigasztalását kívánjuk. 

 

És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”. Jel 14,13

 

A Szövetség id. Veress Ernő testvért, saját halottjának tekinti. Testvérünk, aki meghatározó szolgálatot végzett az erdélyi baptisták életében, szövetségünk elnöke volt több éven keresztül, és haláláig annak tiszteletbeli elnöke. Most megpihent fáradalmaitól és elvette jutalmát Urától. 

id. Veress Ernő temetési gyászistentisztelete szombaton, 2014. január11-én lesz, délben 12 órakor a Hargita Keresztyén Táborban ( Hargita Keresztyén Tábor/ Harghita Christian Camp ).
A virágra, koszorúra szánt pénzt, kérjük ajánlják fel a helyszínen a Hargita Tábor javára, amely testvérünk szívügye volt, hogy még sok gyerek, fiatal, mozgássérült és családja megtapasztalja ott Isten szeretetét. Hisszük, hogy ezáltal is eszköz lehet ebben!

 

 

Kovács József

főtitkár