Imádság az új elnökért, családjáért és a kormányért

Franklin Graham, baptista lelkipásztor (Billy Graham evangélista fia) mielőtt imádkozott a beiktatott új amerikai elnökért, családjáért és a kormányért (itt található magyar fölirattal: https://youtu.be/d2F0YjghkNY) a következő sorokat olvasta a Bibliából:

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul - igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.

Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül."

A mellékelt felvételen magyar fölirattal is olvasható a beszéde:
https://youtu.be/d2F0YjghkNY

(Pál apostol 1. levele fiatal munkatársához Timóteushoz 2,1-7)

Mészáros Kálmán, Facebook