Imaházmegnyitó Hadanádasdon

„Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben” – a 118. zsoltár szavaival ismertük el Isten segítségét és gondviselését 2015. augusztus 23-án, amikor megnyithattuk az újjáépült hadadnádasdi imaházat. Fekete Csaba és Gergely Pál lelkipásztorok buzdították az ünneplő sokaságot imára, amiben legfőbb vágyként hangzott el, hogy az imaház legyen mindig Isten jelenlétének és munkájának a helye. Igehirdetéssel Pardi Félix zilahi lp. szolgált a Józs 24:14-18 alapján. Nagyon komoly és alapos tanítást kapott a gyülekezet arról a lelkületről, amellyel Istent kell szolgálni. Az igehirdetés után imádságban ajánlottuk fel Istennek az épületet, hogy nevének dicsőségét és az evangélium terjedését szolgálja. Igei köszöntések következtek Szűcs Sándor lp., Sipos József helybeli előljáró, Tatár János ref. lp., Balog Ferenc lp. részéről. Befejező igei üzenetet (Ézs 6,1-8) adott át Módi Miklós lp., aki az építkezés elkezdésekor a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora volt. A közös ebéd után ismét örömmel mentünk az Úr házába, Istent dicsőíteni. Nagyon szépen szolgált a nádasdi és sámsoni gyülekezetek összevont fúvószenekara és férfikara, valamint az énekkar. A bizonyságtevések és ének-zenei szolgálatok mind nagyon felemelőek voltak. Igehirdetéssel Szűcs Sándor lp. szolgált az ApCsel 7:44-49 alapján, a lelki ház építéséről.

Legyen áldott az Isten mindenért, és adjon kegyelmet a lelki ház további építéséhez! 

Fazakas György