Kettős ünnep Hadadon

Október 4-én vasárnap délelőtt bemerítést, délután hálaadási ünnepélyt tartottunk, amikor három fiatalért adtunk hálát akik Jézus parancsát követve, vallást tettek a hitükről a bemerítés által is: Balogh Bernadett, Petők Edina, Petők Máté. Nagy Ferenc szilágycsehi, és Fazakas György hadadnádasdi lelkipásztorok szolgáltak. Utóbbi az Apostolok Cselekedeti 2:36-37 alapján hirdette a megtérés, bemerítkezés és a Szentlélekkel való betöltekezés fontosságát. A bemerítést Balog Ferenc helyi lelkipásztor végezte. Kívánjuk, hogy új test-véreink Istenünk áldásával éljenek győzelmes hívő életet. Délután a hálaadó ünnepélyen Nagy Ferenc lelkipásztor szolgált, biztatva minket a hálaadásra úgy a testi mint  a lelki javakért amit Jézus Krisztusban nyertünk az Atyától. Velünk ünnepelt a hadadnádasdi gyülekezet ének és zenekara is. Istené legyen a dicsőség ezekért az áldott alkalmakért. [Balogh Ildikó]