Kettős ünnep Nagybányán

A hívő ember számára minden vasárnap ünnepet jelent. A gyülekezeti alkalmak csak növelik ezeknek az ünnepeknek a hangulatát. Ilyenkor válik fizikálisan is láthatóvá, érzékelhetővé a lelki örömök megélése, azoknak ki - és beáramlása. A nagybányai és koltói gyülekezet már hónapok óta ilyen örömteli várakozással közeledett a 2022-es év húsvét első napjához.

Az egyik erdélyi írónk által „fűhúzónak” mondott április még keményen ellenállt a makacskodó télnek. Ez volt az oka, hogy a hegyeken, amelyek Tersánszky Józsi Jenő szerint a „világ legbűbájosabb városát” veszik körül, frissen hullott hó fehérlett. Hozta is az északi szél a városra az évszaknak szokatlan hideget. De a mindenség Teremtő Ura úgy látta jónak, hogy a természet által is jelezze hozzájárulását a gyülekezet kettős ünnepéhez. Húsvét vasárnapjának reggelén a fehérsapkás bérci tető mögül előkúszó nap kellemes meleget árasztott a városra.

A sok helyről érkezett nagyszámú ünneplő sereg dicsőítő énekei után felemelő érzés volt látni az öt ragyogó arcú fehérruhás bevonulását (négyük a nagybányai, egyikük pedig a koltói gyülekezetből). Az imaórai szolgálatot Koncsárd Balázs (Koltó) és Elek Zoltán (Szalárd) végezték. Az igei üzenetet Szabó Szilárd vendéglelkipásztor tolmácsolta, aki több igerész alapján támasztotta alá, hogy Jézus Krisztus feltámadásának nagy ereje van. Arra a kérdésre, hogy miként nyilvánul meg és van jelen ez az erő a mi életünkben, egy sor bibliai és gyakorlati példát hozott fel. „Jelen van az újjászületéskor, a bűnök rendezésekor.  De jelen van akkor is, amikor a már újjászületett ember életébe bejönnek a nehézségek, az akadályok, a szenvedések, és nem utolsó sorban a kísértések a Sátán  részéről.”

A fehérruhások, bizonyságtételük és hitük megvallása után, Megváltójuk példáját követve léptek a „hullámsírba”. Az alámerítést János Csaba, a gyülekezet lelkipásztora végezte. Ezt követően a szatmárnémeti Kovács Barna testvér a bizonyságtétel fontosságáról beszélve hangsúlyozta: „Akik valaha fehérruhát öltöttünk, a feladatunk az, hogy rámutassunk a keresztre, Jézusra, az Isten Bárányára, akiben a világnak a megoldása, a kérdéseire a válasz van.” Kézrátételes, áldást kérő imát János Csaba és Szabó Szilárd lelkipásztorok mondtak. Egyéni és csoportos köszöntések és jókívánságok következtek. Koncsárd József a koltói, majd Bogya József a nagybányai gyülekezet nevében köszöntötte az alámerítetteket. A köszöntések sorát és a délelőtti alkalmat a két gyülekezet ifjúságának a felemelő és szívet melengető köszöntő szolgálata zárta. A képen balról jobbra: János Csaba lp. Bogya Hunor, Vincze Henrietta, Halász Evódia, Püsök Erika (Nagybánya), Koncsárd Péter (Koltó) és Szabó Szilárd lp.

Mátis Csaba