Krasznán is fehérruhásokkal örültünk

2017. október 25-én bemerítési ünnepélyre került sor a krasznai magyar baptista imaházban. A zsúfolásig megtelt imaházban öten tettek vallást hitükről és megtérésükről, szóban és tettben, követve az Úr Jézus példáját a bemerítés vizében. Az ünnepi istentiszteleten Pardi Félix, kémeri lelkipásztor hirdette az Igét, Jn 21:15-17 alapján. 
A csoportképen a helyi lelkipásztor, Borzási István, ifj. Dimény Miklós diakónus, Szűcs Ruben, Hajas Annamária, Dimény Napsugár, Pap Salomé, Dimény Dorottya és Pardi Félix láthatók. A bemerített tagok a krasznai gyülekezethez csatlakoztak. Bizonyságtevésük szerint a megtérésük különböző evangélizáló alkalmakon és táborozásokon történt. Kézrátétellel Isten áldásáért imádkoztak a helyi és a vendég lelki- pásztor, valamint a gyülekezet diakónusa. Áldott legyen az Úr, aki ma is megtérésre hív, és a megtérteket szövetségébe fogadja! [B. I.]