RMBGySz*

Külmissziói híradó

Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a valósága alapvető jelentőségű a hívő ember életében. Tudjuk, hogy az örök életet, a bűnbocsánatot ajándékba kaptuk hit által Krisztus érdeméért. Ő meghalt a mi bűneinkért és feltámadt a mi megigazulásunkért, írja Pál apostol a római gyülekezetnek címzett levelében. Az evangélium üzenetének is központi része Krisztus halála és feltámadása. 

■ Szolgálatunk egyik területe a gyermekekkel való foglalkozás. Tudjuk milyen nagy ajándék Istentől, ha valaki már gyermekkorban megismerheti Istent, mert ez az egész további jövőjét jó irányba tereli. Heti rendszerességgel vannak a gyerekalkalmaink Kisdobronyban, amelyeken a gyerekekkel játszunk, beszélgetünk, az Úr Jézusról tanulunk, és kézimunkázunk. Fontosnak tartjuk, hogy egy-egy bibliai történeten keresztül hallják Isten igéjét és az Igén keresztül hallanak Jézus Krisztusról, az Ő életéről, szolgálatáról. Sokszor az Úrnak egy-egy tulajdonságát, jellemvonását ismerhetik meg az Ő igéjén keresztül. Ez mindig jó magvetés, amely a későbbiekben jó gyümölcsöt teremhet. A gyerekalkalmaknak fontos része az angol nyelvtanulás is, amelyet a későbbiekben életük során használhatnak, és javukra válhat. Ugyanúgy fontos része a kézimunkai foglalkozás, amikor valami szépet készíthetnek, amit haza is vihetnek.

Különböző jelesebb alkalmakkor szolgálni szoktunk velük egy-egy istentiszteleten. Ilyenkor énekeket és költeményeket tanulnak meg, és azzal szolgálnak. Az ilyen szolgálatok lelkileg gazdagítják az alkalmat, mert az énekek és a költemények is Jézus Krisztusról szólnak. Fontos hogy ilyenkor a szolgálatunk az Úr Jézusnak szóljon, és még fontosabb, hogy egész életünk az Övé legyen és Róla szóljon.

Évente többször szoktunk látogatni a gyermekekkel egy öregotthont, amely Beregszászon van. Az ottani idős nénik nagyon örvendenek, amikor láthatják a gyermekeket és szolgálatunkkal egy kis örömöt tudunk szerezni az ott lakóknak. Legutóbb húsvétkor szolgáltunk az idősek felé. A szolgálat után a gyermekek beszélgetnek az idős nénikkel, és így tanulják azt is, hogy az időseket tisztelni kell, jó figyelni rájuk és segíteni nekik, amikor arra van szükségük.

Építőnek tartjuk, hogy a nyári szünidőben gyermektábort szervezzünk számukra. Ezeket itt helyben (Kisdobronyban) szervezzük, ahol a gyülekezeti épületünk is van. Két tábor szokott lenni: egyik a nagyobb, tinédzser korosztálynak, és a másik a kisebbek, és kis tinik számára. Sokat segítenek az ilyen jellegű táborok abban, hogy a gyermekek közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz. Ezeken a tábori alkalmakon, amelyek a kisebbeknek vannak, sokat játszunk, énekelünk és tanulunk bibliai történeteket valamint missziós történeteket. 

A nagyobbak számára szervezett tábor a „Grain Game” nevet viseli. Ezeken az alkalmakon olyan jellegű játékok vannak, amelyek megvilágítnak egy-egy Bibliai igazságot. Igyekszünk az alapvető keresztyén igazságokat tanítani és megértetni a fiatalokkal, ezzel segítve, hogy élő hitre jussanak Jézus Krisztusban. Sokszor használunk egy-egy fizikai vagy kémiai kísérletet is szemléltető eszközként a tanításhoz.

■ Ungváron, Kisdobronyban és Korláthelmecen heti rendszerességgel gyűlünk össze istentisztelet alkalmakra. Hétközben bibliatanulmányok vannak házi csoportokban Kisdobronyban, Ungváron és Korláthelmecen, vasárnap pedig Ungváron és Kisdobronyban van istentiszteleti alkalom. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezeken az alkalmakon kívül evangélizációs istentiszteleteket is tarthatunk. Legutóbb 2018. március 14-16 között Ungváron voltak ilyen alkalmaink három estén keresztül. Ungváron az Ukrán Baptista Gyülekezet épületében használhatunk egy alagsori termet a rendszeres istentiszteleteinkre. Itt voltak az evangelizációs alkalmaink is. Igehirdetéssel a krasznai baptista gyülekezet lelkipásztora, dr. Borzási István szolgált. Első este az élő hit fontosságáról hallhattunk (Jn 4:46-54) a királyi tisztviselő hite alapján,  második este láthattuk a hitetlenség különböző formáit (Jn 12:35-47), harmadik alkalommal pedig arról hallhattunk, hogy az élő hit az világít, látható és kész bizonyságot tenni Krisztusról (Mt 5:13-16). „Mert gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék...”. Az alkalmakon részt vettek a városból néhányan valamint a közeli falukból is, és Kisdobronyból valamint környékéről is. Az a reménységünk, hogy az elhintett igemagok kikelnek és meghozzák gyümölcsüket azok életében, akik azt hallották. 

Kelemen Szabolcs Dénes
Kisdobrony, Kárpátalja

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.