„Legyetek jó egészségben!” (2Kor 13:11)

Egy új évet kezdünk! 2023 van már. Egy nagyon aktuális újévi köszöntés van előttünk egy világméretű járvány után (?), egy országunkhoz közel dúló háború közepette, miközben ismét egyre több megbetegedés van (amikor írom e sorokat, a körzetünkből két testvérnő is kórházi kezelés alatt áll). Ez a testi szempont. 

De mi van a lélekkel? Hogy látja Isten a lelki egészségünket? Mert vannak nekünk lelki betegségeink is: születési rendelleneségek, amelyek az érzelmi döntések eredményei. Vannak úgynevezett gyermekkori betegségeink is, amelyek dicsekvésben vagy sértődésekben nyilvánulnak meg. Vannak a járással és látással kapcsolatos betegségeink, szív és beszédhibák, akarati gondok, amik makacsságban vagy hajlíthatatlanságban jelennek meg, hogy csak néhányat említsek. De Nála biztosítva van lelki egészségünk, épségünk, ehhez nem fér semmi kétség. 

Akkor hol a hiba, hol a probléma gyökere? Fel kell növekednünk arra az állapotra, amit Isten vár tőlünk, meg kell erősödnünk, mindennap meg kell élnünk a hívő életet, mert az nem csak vasárnapra vagy az ünnepekre való. Tehát igazából mi kell igyekezzünk egészségesen élni, táplálkozni, mozogni. Ez a mi feladatunk. Hogyan lehet egészséges lelkünk? Erre a kérdésre válaszolunk röviden az Ige tanítása alapján, és ha a felsorolt igazságokat megéljük, akkor lelkileg egészségesek leszünk. Istennek ez az akarata, hogy mi lel­kileg épek és erőteljesek legyünk: „Kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek” (3Jn 2).                           

1.  Az egészséges hitelvekhez való ragaszkodás által. Az olyan étel elraktározása, ami nem egészséges, bölcstelen befektetés. Manapság sokan, sajnos még evangéliumi körökben sem keresik a „kemény eledelt”,  megelégszenek a felszínnel, tudnak, hallottak valamit a vasárnapi iskolában, az ifitáborban, konferenciákon, de ez nem elég, mélyre kell menni azért, mert Pál is arról beszél, „ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik” (1Tim 1:10b). Ismerni kell a hitelveinket, tanulmányozni kell azok bibliai alapját, így lehetünk egészségesek.

2.  Egészséges tanítást kell adni az embereknek. Nem lehet a szószékről, kisebb nagyobb csoportokban, istentiszteleteken felszínes, szórakoztató dolgokról beszélni. Nem lehet édességgel táplálni a családot, azt a gyermekek óhajtják, de a bölcs szülők kiegyensúlyozott ételt szolgálnak fel. „Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem halottál” mondja Pál Timóteusnak a 2Tim 1:13-ban. Meg kell erősödni a szolgálattevőknek, fel kell készülniük arra, hogy mélyreható, komoly tanulmányok alapján hirdessék az Igét.

3. Egészséges hit szükséges a lelki élethez. „…a hitben épek legyenek”, mondja Pál Titusznak (Tit 1:13b). Az egészséges hit gyakorlatias, az élet minden területére kihat, meglátszik a hétköznapokban, munkahelyen, iskolában, piacon, tömegközlekedési eszközön, mindenütt, nem lehet elrejteni, nem is akarja az, aki egészséges. Akinek nincs egészséges hite, az képmutató, azt akarja, hogy ne tudják meg, ki is ő valójában. Az ilyen embernek problémái lesznek a jövőben, mert Jézus azt mondta, hogy „aki szégyell engem, én is szégyellni fogom őt” (Lk 9:26) .

4.  Egészséges szeretet is kell. „A szeretetben…épek” (Tit 2:2). Van rokkant vagy beteg szeretet? Igen. Az, amely csak magára gondol, amely csak akkor ad, ha látják vagy feljegyzik, csak akkor szolgál, ha úgy teheti, ahogy ő akarja. Isten azt mondta „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22:37-39) Első Isten, azután embertársunk, majd utána mi. Sokan felcserélték ezt a sorrendet és ők maguk vannak az első helyen. Ez betegíti meg a lelket, a szeretetet, amitől az ember önző és személyválogató lesz.

5.  A türelem is egészséges kell legyen. „Tűrésben épek” (Tit 2:2). Ábrám türelmetlen volt, hitt, de nem tudott várni. Párosítani kell ezeket a lelki jellemvonásokat – a hitet és a türelmet –, nem elválasztani, mert „amit az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza” (Mt 19:6). Össze kell ragasztani ezeket a jellemvonásokat, az 1Pt 1:5-7 szerint is. Sok felháborodott, ideges, sértődött ember van körülöttünk, ezért mi legyünk türelmesek, kedvesek, csendesek, várjuk ki az Istentől rendelt időt. Erre az imádság által kap erőt a hívő ember, ha imádkozunk, tűrünk, ha nem imádkozunk, türelmetlenek vagyunk.

6. A beszédünk is egészséges legyen. „Egészséges, fedhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön…” (Tit 2:8) sajnos van rothadt beszéd is az Ef 4:29 szerint, amiből a hívő kell változzon. Le lehet járatni valakit vagy felbátorítani, elcsüggeszteni vagy reménységgel és optimizmussal tovább engedni. Vannak meggondolatlan szavak, durva kifejezések, kétértelmű beszédek, amikből meg kell térni.

7. A gondolkodás is egészséges kell legyen. „a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkentgetem” (2Pt 3:1), mert vannak „megromlott elméjűek, a hitre nézve nem becsületes emberek” (2Tim 3:8b). Az egészséges gondolkozású ember Isten akaratát keresi, azt tartja legnagyobb kincsének és legfontosabb céljának. „Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” (Róm 12:2). Az ilyen ember tiszteli az elöljárókat, önkéntesen szolgál, szívesen segít, felfedezte lelki ajándékát és mások javára befekteti, megelégedett ember, aki az anyagi dolgait is Isten dicsőségére használja. 

Ez az Isten szerinti egész-ember, egész-ség, aki esetében nagyon fontos, hogy helyes hitelvekkel, prédikálással, hittel, szeretettel, türelemmel, beszéddel és gondolkodással szolgáljon Istennek. Csak így lehetünk egészségesek lelkileg és élhetünk és szolgálhatunk Istennek. Erre segítsen Isten 2023-ban is!

Szűcs Sándor lp.