Lelkipásztor-beiktatás Aradon

2022. október 16-án, örömünnepre gyűlt össze az Arad Belvárosi Baptista Gyülekezet közössége, amikor Szabó Sándor lelkipásztor beiktatására került sor. Úgy a városból, mint a környékről többen eljöttek együtt ünnepelni az aradi gyülekezettel. Az alkalom első felében Sallai Jakab, az Aradi Reménység Baptista Gyülekezet lelkipásztora, illetve Fodor Barnabás, az Ágyai gyülekezet és körzetének felavatott lelki munkása buzdítottak imára, az ApCsel 9:15-17 alapján.    Simon András, a gyülekezet előző lelkipásztora az 1Pt 5:1-4 alapján bátorította és tanácsolta az újonnan beiktatott lelkipásztort és a gyülekezetet. Ezek után Szabó Sándor bemutatkozása következett, majd az iktató bizottság: Szabó László, Nagyvárad Rogériuszi Gyülekezet lelkipásztora, a Nagyváradi Missziókerület képviseletében, Bálint Pál ny. lp., – aki az utolsó két évben hűséges ügykezelője volt az aradi belvárosi gyülekezetnek – , Simon András lp., Sallai Jakab lp., Fodor Barnabás lp., illetve Kiss László, az aradi belvárosi gyülekezet presbitere imádkoztak kézrátétellel testvérünk életéért, szolgálatáért. A folytatásban köszöntések hangoztak el Máté András, a magyarremetei gyülekezet elöljárója, Giorgiov Adrián, a Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztora részéről, továbbá az Arad-Mosóczi Református Gyülekezet tiszteletes-asszonya, M. P. Szilvia, az aradi evangélikus-lutheránus közösség lelkésze, Jakab István, az aradi RMDSZ elnöke, parlamenti képviselője, Faragó Péter, illetve családtagok köszöntötték testvérünket. Az alkalmat a helyi gyülekezet énekkarának és a fiatalok kórusának szolgálata tette még szebbé. A délutáni alkalom Szabó Sándor székfoglaló igehirdetésével zárult, amikor az ApCsel 1:12-14 alapján hangzott el bátorítás arra nézve, hogy csak szívvel-lélekkel érdemes és lehetséges követni Krisztust, szeretni egymást, és végezni a szolgálatot.

Szabó Sándor lp.