Lelkipásztor-beiktatás Értarcsán

2022. október 30-án örömteli és várva-várt eseményre gyűlt össze az Értarcsai Baptista Gyülekezet és körzete, valamint a sok helyről érkezett vendégsereg, amikor az új lelkipásztor, Kiss Lehel beiktatására került sor. A gyülekezet történetében ez volt a legelső lelkipásztorbeiktatás itt helyben, Értarcsán.

Az ünnepi alkalmat Izsó István vezette, aki eddig a körzet ügyintéző lelkipásztora volt. A népes gyülekezetet Szűcs Dániel érmihályfalvi lelkipásztor és Kerekes Endre ottományi diakónus buzdította imára az Ez 3:17 és a Kol 4:2-3 alapján. Az igehirdetés szolgálatát Szűcs Sándor belényesi lelkipásztor, missziókerületi elnök végezte a 2Sám 23:13-17-ből. Kiemelte, hogy a szolgálat sokszor nehéz körülmények között zajlik, de mindig készen kell lenni a harcra. Isten emberei alázatosak kell, hogy legyenek, akik egymást feltétel nélkül szeretik. Mindig egymás iránti megbecsüléssel és tisztelettel kell szolgálniuk.

Az énekszolgálatot a sarmasági gyülekezet énekkara vezette. Kiss Lehel testvér bizonyságtevésében megtéréséről és a szolgálatra való elhívásáról beszélt. Ezt követően Papp László, Kiss Zoltán, Filep Szilárd, Izsó István és Szűcs Sándor lelkipásztorok kézrátétellel imádkoztak az új lelkipásztorért, áldást kérve szolgálatára, családjára és egész életére. A köszöntések sorát Kiss Zoltán bihardiószegi lelkipásztor kezdte. Az Eszt 10: 3 alapján kívánta Isten áldását Lehel testvér munkájára. Gönczi István, a szamosújvári gyülekezet vezetője megköszönte volt lelkipásztoruk szolgálatát, és az 1Kir 3:4-9-ben megírt versekkel kívánta Isten áldását életére az új szolgálati helyén. A helyi körzet részéről Marian István gyülekezetvezető és felesége az ApCsel 20:28, valamint Kéri Lajos gálospetri gyülekezetvezető a Jn 5: 17 igéket olvasva köszöntötték új lelkipásztorukat feleségével, Méleával, és négy gyermekükkel együtt. Filep Szilárd lelkipásztor a Kol 4:2 értelmében bátorította Lehel testvért a szüntelen imádkozásra és hálaadásra. Izsó István lelkipásztor zárta a köszöntések sorát. Ő a 2Sám 6:22 és Tit 2:7-8 verseivel buzdította szolgatársát, és adta át a szolgálatot.

Közös ebédet követően délután 3 órától folytatódott az ünneplés. Kiss Lehel lelkipásztor igehirdetése (Ézs 33:20-22) után további köszöntések hangzottak el helyi és vendég testvérek részéről, majd a szamosújvári gyülekezetből érkezők közösen szolgáltak volt lelkipásztorukkal és feleségével. A sarmasági énekkar és a szamosújvári fúvós csoport tette gazdagabbá és színesebbé a délutáni alkalmat. 

Isten gazdag áldását kívánjuk Kiss Lehel testvér és családja életére! Ő adjon nekik erőt, és használja fel őket az Ő szolgálatában az értarcsai körzetben!

Bödő Leonetta