RMBGySz*

Lelkipásztor-beiktatás Szilágyerkeden

2019 novemberének második vasárnapján lelkipásztoravatásra gyűlt a szilágyerkedi baptista gyülekezet és vendégei: alulírott, Molnár Ottó Róbertet avatták lelkipásztorrá a helyi gyülekezetben és körzetben. 

Az avatóünnepség 9 órától kezdődött imaórával, amely után Szűcs Sándor belényesi lelkipásztor tolmácsolta Isten Igéjének üzenetét. Alapigeként a 3Móz 14. fejezetét olvasta. Az igehirdetés magában foglalta a lelkipásztor „tízparancsolatát”, amely meghatározza szolgálati területeit. Testvérünk az Ószövetség egyik papjáról beszélt, annak feladatairól, majd ezen igazságok mai vetületeként állította fel az elhangzó parancsolatokat. Az igehirdetés pontjait pozitív megtapasztalásokkal támasztotta alá, ezáltal is bátorítva szolgálatba induló testvérünket.

Az igei üzenetek után Pardi Félix lelkipásztor, az avatóbizottság elnöke bevezető beszédében kihangsúlyozta, hogy a „kenetnek olaja” elengedhetetlen a szolgálathoz és tekintetünket Krisztusra irányította az ószövetségi jelképek által. Beszéde végén felszólította avatandó testvérünket a személyes bizonyságtételre. Molnár Ottó testvér bizonyságot is tett megtéréséről, a lelkipásztori szolgálatra való elhívásáról, és arról, hogyan kapott vezetést az erkedi szolgálat elfogadásához. Személyes bizonyságtételét hitelvi kérdések követték, melyeket az avató bizottság tagjai tettek fel, ezen a Bibliáról, Istenről, az emberről, a megváltásról és az újszövetségi gyülekezetről.

A válaszok után testvérünkért kézrátétellel imádkoztak Pardi Félix, János Csaba, Szűcs Sándor, Veress Ernő, Bándi Sándor. Köszöntések és áldáskívánások hagzottak el a „friss” lelkipásztor és családja felé. A helybeliek több csoportjának köszöntését a vendégek áldó szavai követték. Az ének- és zenekar szolgálatai színesítették az ünnepi alkalmat. Bándi Sándor nyugalmazott lelkipásztor, a gyülekezet volt lelkipásztorának szavai zárták az istentiszteletet, melyben a szeretett himnuszát idézte. Rövid mondataiban a mindent felülmúló szeretet erejét és annak örök voltát mutatta be. Az alkalom végén mindenkit közös ebédre hívott a gyülekezet, ahol helybeli testvérek önfeláldozásának gyömölcseit élvezhettük. Az asztalközösségben tovább mélyült a testvéri összetartozás hite. 

Molnár Ottó Róbert lp.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.