RMBGySz*

Lelkipásztor-beiktatás Szilágyperecsenben

Őszi napsugarak simogatása és zúgó orgonahangok akkordjainak szívmelengető hangja közepette gyűltünk össze hálát adni a szilágyperecseni imaházban 2019. október 27-én. Több mint ötszázan találkoztunk a körzetből, közelebbről és távolabbról együtt örülni, hálát adni Istennek az imameghallgatásért, hogy Borzási Pál lelkipásztor személyében Istenünk új lelkipásztort rendelt a perecseni és varsolci gyülekezetnek. 

Ezt az ünnepet megelőzte az egy héttel korábbi búcsúistentisztelet, amikor Bálint Pál nyugalmazott lelkipásztor és Ibolya testvérnő búcsúztatására került sor, akik az áthidaló periódusban – négy éven keresztül – nagy szeretettel, példásan szolgáltak a perecseni gyülekezetben. 

A 116. zsoltárból hangzott a buzdítás az imára Borzási Sándor testvér és Balla Béla diakónus testvér ajkáról. Igét Fazakas György, hadadnádasdi lelkipásztor hirdetett a Kol 1:24-29 versek alapján. A „Milyen szolgálat az Isten titkának a sáfára lenni?” kérdésből kiindulva a sáfár feladatairól, az Isten titka kijelentésének céljairól beszélt. A továbbiakban Borzási Pál lelkipásztor testvér bizonyságot tett megtéréséről, elhívatásáról, a korábbi munkaállomásokon végzett szolgálatáról (Krasznán és Magyarlónán) és Istentől nyert meggyőződéséről, amellyel elfogadta a perecseni gyülekezet és körzet meghívását. Az avató bizottság tagjai – János Csaba, Fazakas György, Bálint Pál, Borzási István, és Király Tibor lelkipásztorok – kézrátétellel imádkoztak az új lelkipásztorért. Az énekkar részéről elhangzó ,,Áldjad meg!..” c. ének után köszöntések, jókívánságok sora következett.

Kulcsár Efraim gyülekezetvezető a 4Móz 27:18-23 alapján köszöntötte az új lelkipásztort. Kulcsár Márta a szeretethimnuszból idézve kívánt sikeres otthonra találást és együttmunkálkodást (1Kor 13). Boncidai Csaba polgármester erőt kívánt a gyülekezet csiszolásában (2Kor 12:9). A varsolci gyülekezetet részéről Dénes Jenő gyülekezetvezető mondott köszöntést (ApCsel 20,28).

A vasárnapi iskolások és a fiatalok énekekkel, költeménnyel, köszöntésekben fejezték ki jókívánságaikat: „A helyed soha el ne hagyd, naponta vár sok feladat, Ahová Isten állított kell világítanod.” Borzási István krasznai (volt perecseni) lelkipásztor Nehémiásnak az Úr munkájában tanúsított elkötelezettségét hangsúlyozta (Neh 2). A Nőszövetség részéről Borzási Márta elnök mondott köszöntő szavakat, Jákób erős Istenének szeretetébe ajánlva Borzási Anna testvérnőt. 

Köszöntések hangzottak még el Jakab Endre (Magyarlóna), Király Tibor (Szilágyballa) és Nagy István (Sarmaság) testvérek részéről is. Majd Bálint Pál lp. testvér köszöntő gondolatai következtek (1Kor 16:13). Testvérünk szavaiban úgy emlékezett a perecseni évekre, mint lelkipásztori szolgálatának egyik legszebb négy évére. A szeretet általi szolgálat, amelyet Ibolya testvérnővel együtt végeztek még több szeretetet szült. A délelőtti összejövetel végén vendégek és helybeliek együtt fogyasztották el az ünnepi ebédet az imaház alagsorában. 

A délutáni istentiszteleten először Borzási Pál beiktatott lelkipásztor mondott székfoglaló beszédet (ApCsel 6,4). A lelkimunkás két legfontosabb tennivalójaként az imádkozást és az igehirdetést emelte ki, és azon törekvését, hogy vágya szerint erre a szolgálatra szeretne frissen ráállni. Nagy Bálint helybéli református lelkipásztor a 2 Tim 2:3-7 verseivel mondott üdvözlő szavakat, Tóth Róbert vajdahunyadi lp. pedig a példamutatás fontosságát emelte ki az ApCsel 20:19-21 alapján. Borzási Sándor köszöntése a Józ 1:7-9-re épült, és bátorságra szólította fel az új lelkipásztort. Kulcsár Szintia zenés szolgálatában a 27. zsoltár sorai csendültek fel. „Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassak házadban életem idején..” Ezt követően Tóth Imre (Kraszna) és Borbély György (Lóna) idézte fel a Pál testvérrel való együttmunkálkodás kellemes élményeit.

Végül János Csaba nagybányai lelkipásztor, a Szilágysági Missziókerület elnöke részéről hallottunk záró igehirdetést a Jelen 2:1-7 alapján. Az, aki a gyertyatartók között jár és kezében tartja a hét csillagot, vizsgálja a gyülekezetet, hogy mennyire van jelen a szeretet közöttünk. A vigyázás és a megújulás szükségességét hangsúlyozta. A nemzedékről-nemzedékre hűséges Úr terjessze ki áldását továbbra is a gyülekezetre és az új lelkipásztorra, hogy az Istenünk szolgálatában végzett közös munka legyen gyümölcsöző az ő dicsőségére!

Kulcsár Márta 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.