Lelkipásztor-búcsúztatás Besztercén

Közel tizenhat év után Kelemen S. Sándor testvér befejezte szolgálatát Besztercén és körzetében, ugyanis a székelykeresztúri körzet meghívta lelkipásztorának. A búcsúzó istentiszteletre március 27-én került sor a besztercei imaházban. A gyülekezet tagjain kívül a körzetből is sokan eljöttek, hogy hálát adjanak az Úrnak az eltelt évek áldásaiért, a Kelemen család szolgálatáért. A felszólalók mind  kihangsúlyozták azt a hűséget, amellyel a lelkipásztor hosszú utakat megtéve látogatta a szórványban élő közösségeket, a magányosokat, a különféle szükségekben szenvedőket, valamint azokat a településeket, ahol missziómunkát végzett. Décsei Attila, Beszterce-Naszód megye alprefektusa, valamint Nicolae Mînzat baptista lelkipásztor az együttmunkálkodás áldásairól emlékezett meg, és további erőt, áldást kívánt Kelemen testvéréknek az új szolgálati területen. A kivetített képek által felidéződtek a sokféle élménnyel, örömmel és kihívással gazdag esztendők –  és még szembetűnőbbé vált az idő múlása. Az alkalmat ének-zenei szolgálatok gazdagították. Kiss Lehel, szamosújvári lelkipásztor a Róm 15: 23a és a Zsid 13: 14 alapján mutatott rá arra az igazságra, hogy egy adott területen a lelki szolgálat időtartama nem a körülményektől, nem is a szükségektől függ, hanem egyedül Isten időzítésétől. S bár különböző okoknál fogva kötődünk egy-egy helyhez és személyekhez, nincsen itt maradandó városunk. Kelemen Sándor tv. a Róm 5:5 alapján emlékeztette a gyülekezetet a szeretet nagy parancsára, amit mindannyiunknak igyekeznünk kell a kegyelem által betöltenünk. Végül felol-vasta az erre az alkalomra írt, megható, az eltelt időszakot összegző írását, melyben elköszönt a testvériségtől. Kelemen testvér nem csupán a besztercei körzetnek, hanem a Kolozsvári Missziókerület vezetőségének is hiányozni fog. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg székelyföldi munkálkodását, és Ő legyen gondviselője a lelkipásztor, missziómunkás nélkül maradt Beszterce-Naszód megyei közösségeknek!

Kiss Lehel lp.