Lelkipásztoravatás és beiktatás az érkőrösi roma gyülekezetben

Különleges istentiszteleten lehettünk együtt több mint kétszázan január 8-án Érkőrösön a KCA közösségi házában, amikor Gombos Miklós testvér lelkipásztorrá avatása és az érkőrösi körzet lelkipásztorává való beiktatása történt meg. Az új körzet az alábbi öt közösséget foglalja magába: Érkőrös, Pele, Szilágypér, Tasnád és Kávás. Nagy, közös ünnepe volt ez a testvériségnek, ahol az ünnepi istentiszteletet Veress Efraim szalárdi lelkipásztor és Szűcs Sándor belényesi lelkipásztor, a nagyváradi missziókerület elnöke vezették. Az avatási szolgálatban, valamint a köszöntésekben közreműködtek a meghívott vendégek: Bodor Sándor és Bándi Sándor nyugalmazott lelkipásztorok, az aktív lelkipásztorok közül pedig Kiss Zoltán, Papp László, Filep Szilárd és Izsó István testvérek. Gombos Miklósné Irmuskát Papp Erzsike testvérnő, a nagyváradi missziókerület női szakosztályának vezetője köszöntötte. A Cigánymisszió részéről Kőszegi Dániel alapító és Dan László elnök testvér bátorította igével Gombos Miklós testvért. Bekapcsolódott a köszöntések sorába Híri János testvér, az érszőllősi gyülekezet vezetője, valamint az új roma körzet mind az öt közösségének képviseletében is köszöntés hangzott el Gombos Miklós testvér felé. Kedves színfoltja volt az alkalomnak a helyi polgármester részéről elhangzott köszöntés Gombos Miklós testvér és a közösség egésze felé, amelyben elismeréssel szólt Gombos Miklós lelkipásztor testvér eddigi munkájáról, és bátorította a közösséget további aktív szolgálatra. 

A csodálatos ünnepi istentiszteleten az ének-zene szolgálatot a szalárdi magyar gyülekezet dicsőítő csoportja végezte mindnyájunk örömére. A felavatott lelkipásztor testvér életére és szolgálatára ez úton is Isten gazdag áldását kívánjuk!

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány