RMBGySz*

Lelkipásztoravatás Szilágyszentkirályon

A karácsony örömét csak fokozta a szilágyszentkirályi körzet életében, hogy 2018. december 26-án új lelkipásztor felavatására kerülhetett sor Sebestyén László személyében. Az ünnepi istentisztelet Pap Lénárd és Tyukodi Csaba imára buzdításával kezdődött a Mt 1:23 alapján: „Velünk az Isten.” Igehirdetéssel Pardi Félix, az RMBGySz elnöke szolgált az 5Móz 1:38 alapján. Elmondta, hogy Istennek gondja van az Ő szolgáira, és az Ő jelenléte űzi el a félelmet, ami esetleg a szolgálat hűséges elvégzését akadályozná. De Isten felhasználja szolgáit arra is, hogy egyik a másikat bátorítsa. Meg kell találni ennek a módját úgy szolgatársak, mint lelkipásztor és gyülekezet között is. 

Sor került Sebestyén László életrajzának ismertetésére, majd miután a hitét megvallotta a feltett kérdések alapján, elérkezett a lelkipásztorrá avatás felemelő mozzanata a következő lelkipásztorok kézrátételes imádságával: Pardi Félix (Kémer), Dr. Kovács József (Szilágysomlyó), Módi Miklós (Szilágyszentkirály), Tóth Róbert (Vajdahunyad) és Fazakas György (Hadadnádasd). 

Az istentisztelet hátralevő részében köszöntések, jókívánságok hangzottak el a jelenlevő vendégek, illetve a gyülekezet és a körzet képviselői részéről. A gyülekezet férfikara és zenekara is hozzájárult ehhez az ének és zene hangjaival. Végül az új lelkipásztor szólt röviden az Úr Jézus bátor és hiteles megvallásának fontosságáról a Mt 10:32-36 alapján. Isten áldása legyen a Sebestyén László életén, családján és szolgálatán, valamint a szilágyszentkirályi körzet minden gyülekezetén!

Fazakas György

 

Sebestyén László 1980-ban született Déván, felesége Hajnalka, fiuk Péter. Katolikus családban nevelkedett, fiatal korában három haláleset is közelről érintette, ami arra késztette, hogy elgondolkodjon az élet értelmén és keresse Istent. Megtérése a dévai magyar baptista gyülekezetben történt, majd feleségével együtt engedelmeskedtek Krisztus parancsának a hitvalló bemerítés vállalásával. Isten a szívére helyezte az evangélizálást és a lelki munka végzését. 2014-2018 között elvégezte teológiai tanulmányait. 2018 tavaszán fogadta el a szilágyszentkirályi körzet meghívását a lelkipásztori szolgálat végzésére. 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.