RMBGySz*

Lelkipásztori hét a Hargita Táborban

2019 augusztus 26-30 között volt az idei lelkipásztorok hete a Hargita táborban. Közel 30 lelkipásztor vett részt családjaikkal együtt. A hét témája „A lelkipásztor etalon”. Az etalon kifejezés hiteles mintapéldányt jelent. A lelkipásztor, a Krisztusban hívő ember Isten igéjéhez kell igazítsa az életét, és egyre inkább Krisztusra hasonlítania. Számára a hiteles mintapéldány Jézus Krisztus és Isten Igéje kell legyen. Ezen a héten a lelkipásztori élet több területeit tanulmányoztuk és ezzel kapcsolatban hallhatunk értékes szolgálatokat. A következő területeket tanulmányoztuk: egyéniségünk, kapcsolataink, ajándékaink, feladataink, erőforrásaink, munkatársaink, kihívásaink, jutalmunk.

Az egyéniségünk egyedi, nincs két egyforma ember, de egyre inkább a krisztusi egyéniségre kell törekedni és abban fejlődni. Isten Lelke által segít, formál, hogy egyre inkább Isten tetszése szerinti legyen az életünk. Mennyire engedünk teret Isten munkájának életünkben? A kapcsolatainkat sokszor az a veszély fenyegeti, hogy felszínessé válnak, amúgy rutinosan működnek. Isten Igéje arra tanít, hogy törekedjünk őszinte és mély kapcsolatokra, és azokban is a hiteles krisztuskövető életet megélni. A hívő embernek vannak ajándékai, amiket Istentől kap, mint a családunk, gyülekezetünk, és vannak Lelki ajándékaink, adottságaink, talentumaink, amelyekkel szolgálhatunk Isten dicsőségére és országa építésére.

A feladatainknál fontos, hogy milyen lelkülettel tesszük azt. Van lelki területe a szolgálatnak, mint igehirdetés, lelkigondozás és fizikai, adminisztratív területei is. Hasznos, ha Isten népe meg tudja osztani a munkát, szolgálatot és felelősségteljesen tudja végezni. A hívő ember erőforrása Isten kell legyen és az Ő hatalmas ereje, valamint a Lélek fegyverzetei, amelyek segítenek a szolgálatban, lelki harcban. Azoknak, akik Isten szolgálatában vannak szükségük van munkatársakra. Pál apostolnak több munkatársa is volt. Nagy ajándék a hűséges, őszinte, kitartó, elkötelezett munkatárs. Adjon az Úr egyre több ilyen munkatársat gyülekezeteinkben. Isten szolgájának és minden hívő embernek vannak kihívásai. Vannak olyan szolgálatok, feladatok, amelyek akadályokba ütköznek, és le kell győzni őket felülről való segítséggel. Isten hűséges szolgáinak jutalmat is ígér a menyországban.

Minden megújulás azzal a felismeréssel kezdődik, amikor látom azt, hogy miben kell változzam és megteszek mindent a változás érdekében. Segítsen Isten Lelke által, hogy életünk megújulhasson és egyre inkább változzon a Krisztus hasonlatosságára.

Minden megújulás azzal a felismeréssel kezdődik, amikor látom azt, hogy miben kell változzam és megteszek mindent a változás érdekében. Segítsen Isten Lelke által, hogy életünk megújulhasson és egyre inkább változzon a Krisztus hasonlatosságára!

A hét jó alkalom volt a közösségápolásra, lelki feltöltődésre, megújulásra. Minden nap reggel közösen imádkoztunk és utána egy egy előadást hallhatunk. Delután volt szabadidő sportolásra, beszélgetésekre. Esténként mindenki együtt volt és hallhatunk bizonyságtételeket és értékes igei szolgálatokat a korábban említett témákban. A gyerekeknek és fiataloknak is volt külon alkalom minden délelőtt és a nőtestvéreknek is volt külön alkalmuk ahol együtt beszélgethettek és imádkozhattak. 

Kelemen Szabolcs Dénes lp.