MABAVISz-megbeszélés Egrespatakon

Kellemes időben és helyen tarthattuk meg az idei Magyar Baptisták Világszövetsége (továbbiakban MABAVISZ) gyűlését Egrespatakon, 2017. március 30-31 között. A tanácskozásunk fő napja 31-re volt kitűzve, a tagszövetségek vezetőivel egyeztetve azonban, úgy láttuk jónak, hogy már 30-án este legyen egy ünnepélyes megnyitása ennek a találkozásnak a zilahi imaházban. Az istentiszteleten a különböző tagszövetségek köszöntése után Papp János, a MABAVISZ elnöke hirdette Isten igéjét.

Másnap kora reggel imaalkalommal kezdtük meg az előttünk álló napot az egrespataki Agapé-panzióban. A finom reggeli után kezdődött a munkamegbeszélésünk, amelyen 21 voltunk jelen: Magyarországról kilenc, Kárpátaljáról kettő, Szlovákiából három, Vajdaságból kettő, Észak-Amerikából egy, és Erdélyből négy küldött. Három részre osztottuk a megbeszélni való témáinkat.

Először a tagszövetségek beszámolóit hallgattuk meg, miközben sorra mindegyik tagszövetség életét imádságban hoztuk Isten elé. Ezután következett a gyűlésünk legfontosabb napirendi pontja, az előttünk álló MABAVIT találkozó megbeszélése. Ezzel kapcsolatban beszámolók, kérdések és javaslatok is elhangzottak.  Örrömmel láttuk azt, hogy főszervező testvéreink, Magyarországról, komoly lépéseket tettek a szervezésben. Abban is véglegesen megegyeztünk, hogy az erdélyi baptista szövetség anyagilag, de a különböző szolgálatokban is mellé áll a MABAVIT szervezésének. Reménységgel tekintünk előre, imádságos szívvel jövünk Isten elé azért, hogy adjon az Úr a Debrecenben tartandó találkozón megtéréseket, megújulásokat és helyreállásokat. A MABAVIT kifogyhatatlan témája után egy kicsit beszélgettünk még Kelet- és Közép-Európa együttműködésének kérdéséről. Az Európai Baptista Föderációban, amelyhez szövetségeink is tartoznak, vannak olyan kérdések, amelyek fontosak és sürgetők arra nézve, hogy a bibliai irányvonalat figyelembe véve, egységesen is kiálljunk ezen értékek melett.

A MABAVISZ elnökségi találkozója imaközösséggel és személyes kapcsolatok ápolásával folytatódott. 2017. április 1-én, szombaton, „ráadásként”, a Nagyszalontai Baptista Gyülekezet imaházában a Kornya-év megnyitó istentiszteletén vehettek részt távolról érkezett vendégeink. Igét hirdetett itt is Papp János, bizonyságtételekkel szolgáltak a MABAVISZ vezetői, valamint énekelt a szalárdi férfikar.

Istennek legyen hála jelenlétéért és a jó légkörben zajló beszélgetésekért!

János Csaba