RMBGySz*

Meghalt Boros Róbert lp. édesanyja

2022. március 10-én temettük Gyantán † Boros Ibolyát, akit 69 éves korában, másfél évig tartó betegség után szólított haza az Úr. Megtérése és bemerítkezése 1994-ben történt az Aradi Belvárosi Gyülekezetben. Nyugdíjba vonu-lása után Gyantára, szülőfalujába költöztek férjével. A kis gyantai gyülekezetben is hamar megtalálta helyét, boldogan szolgálva az Urat és az Ő népét. Majd, 2020 szeptemberének elején hirtelen rosszul lett, s pár héttel később agydaganattal diagnoszti-zálták. A műtéti beavatkozás viszont nem volt javasolt   a tumor mély beágyazódása miatt. Hosszú és nehéz hónapok következtek. Bár testileg gyengült, a hitben mé-gis erős maradt. Készült a mennybe, és várta a meghívót. Kincsére is vigyázott, és kész volt találkozni szeretett Megváltójával. Isten igéje alapján tudjuk, hogy itt ő csupán elaludt, ott pedig él Jézus Krisztussal örökké. A temetésen evangéliumot hallottunk: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15:19) – szólt az ige Pardi Félix tv. részéről. Majd Szűcs Sándor, Elekes József és Rajna Ottó lp. testvérek adtak át vigasztaló üzeneteket. Kovács Gyula, Bálint Pál, Albert István Zsolt és Szabó Mihály lp. testvérek kértek imában áldást a népes családra és jelenlevőkre. Emlékét szívünkben őrizzük!

Fia, Boros Róbert lp.