Missziókerületi konferencia volt a Hargitán

A székelyföldi missziókerület éves konferenciáját tartotta 2016. november 26-án a Hargita Táborban. A gyülekezetek küldöttei nagyrészt mind ott voltak, sőt még rajtuk kívül is jöttek testvérek, hogy együtt imádkozzunk, tanácskozzunk és épüljünk, úgyhogy a férfiak száma 40 körül volt. Párhuzamosan a székelyföldi gyermektanítók is tartottak találkozót, ahol értékes előadások hangzottak el. A misszió sátorszögei címmel Józsa Anikó testvérnő részéről, illetve a Zene szerepéről a misszióban igen ritka és értékes tanítás hangzott el Lisztes Piroska és Tibor testvérek által, akik Békésről költöztek Székelyudvarhelyre, hogy segítsék ezt a környéket az Úr országa építésében a zenei tudásukkal és gazdag tapasztalatukkal. A GYEK is képviseltette magát a Virág házaspár személyében, és a kínálatuk az tanítói anyagokat és az ajándékokat illetően kiváló volt.

A gyülekezetek küldötteit Budai Lajos testvér köszöntötte, és miután imádsággal megkezdte, az áhítattal folytattuk, amit először Pál Ervin testvér vezetett Homoródszentmártonból. A Jn 12,8 alapján kiemelte, hogy ahol Jézus ott van, ott más fényben látszik minden, és világosság támad. Marosvásárhelyről Kertész Barna testvér buzdított másodjára a Jn 3,8-10 alapján – Vajon melyek azok a dolgok, amelyeket nem értünk mi sem, mint Izrael tanítói, pedig kellene? - de lehet kérni az Urat, hogy a Szentlélek munkálkodjon.

Borzási Pál testvér a Szövetség részéről volt jelen és vezette a gyűlés további részét. A beszámolókra került sor. Először a leköszönő elnök, Budai Lajos testvér mondta el beszámolóját, majd a missziókerület pénztárosa tájékoztatta a jelenlevőket a bejövetelekről és kiadásokról, végül a Szász Imre testvér mutatta be a szövetségünk jövő évi költségvetését.

 

Ezek után szavazni is kellett a missziókerület vezetőségében kialakult hiány pótlására. Nagyon gördülékenyen, minden fordulóban már először kijött a többség véleménye. Erdő Endre testvérrel lett pótolva a vezetőség. Majd a további választás során Máté Zoltán testvér lett újra az elnöke a missziókerületnek, és Erdő Endre testvér lett megbízva az alelnöki feladatokkal.

 

Borzás Pál testvér még röviden felvázolta a készülő szövetségi kiadvány két pontját, mely iránymutató lenne a gyülekezeteink számára. Először az alkohol-használatról, majd a barátság, jegyesség, házasság témájában lett ismertetve mindaz, amire az ezzel megbízottak eljutottak. Vélemények is elhangozhattak, és végül mind egyetértettünk a lényeget illetően.

 

Igei üzenettel az Európai Missziós Közösség (EMF) északírországi képviselője, Phil Dunn testvér szolgált Lk 10,38-42 alapján. Elmondta, hogy a legfontosabb dolog az Úr Jézussal való kapcsolat (lábainál ülni őt hallgatni), ez mindig elsőbbséget kell élvezzen életünkben minden más feladat, szolgálat, kötelezettség előtt. Mártának elvonta a figyelmét a sok feladat és kiborult. Mária odaszánta magát és fegyelmezett volt, így tudta a jobb részt választani. Utána többen is imádkoztunk, és végül Pál testvér zárta imával.

 

Végül Máté Zoltán újonnan választott elnök testvér köszöntése hangzott el a János 14,26-27 alapján, majd közösen ebédeltünk.

 

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az Úr jelenlétében, békességben és szeretetben lehettünk együtt, így megelégedéssel és örömmel térhettünk haza.

 

Kelemen J. Sándor, a missziókerület titkára