Misszióra motiváló konferencián

vehettünk részt 2023. január 28-án, a zilahi baptista imaházban, a Szövetség szervezésében. Közel 150 résztvevő érkezett szerte az országból és a határon túlról, hogy erőt és bátorságot merítsen a nagy misszió parancs betöltésére a testvéri közösség által.

Az alkalom imaáhítattal kezdődött, amelyet a helyi lelkipásztorok (dr. Vass Gergely és Nagy Ferenc) vezettek. Követendő példaként tekinthettünk a Naámán házánál szolgáló kislányra, aki bátran tett vallást hitéről és Isten erejéről. Azért imádkoztunk, hogy lássuk meg mi is Istentől rendelt szolgálati helyünket a nehéz időkben is. A második buzdítás alkalmával a résztvevőknek lehetőségük volt kisebb csoportokban megosztani azokat a missziós területeket, ahol szolgálnak, majd imádkoztak is egymásért.

Szabó László lelkipásztor, kommunikációs alelnök, aki a programot vezette az 1Kor 15:58b mondatával köszöntötte a résztvevőket: „buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” A fő előadást Budai Lajos lelkipásztor, missziói alelnök tartotta az ApCsel 1:4-8 alapján. Testvérünk bemutatta a Szent Lélek szerepét a misszióban ó- és újszövetségi viszonylatban. Az előadás a következő öt kérdésre adott választ:

1. Kicsoda a Szent Lélek a Szentháromságon belül?
2. Hogyan munkálkodott a Szent Lélek az Ószövetségben?
3. Milyen volt a Szent Lélek és az Úr Jézus kapcsolata?
4. Milyen volt a Szent Lélek és a tanítványok kapcsolata?
5. Milyenek azok, akik Szent Lélekkel teljesek?

Néhány gondolatot hadd osszak meg az előadásból a Szent Lélekkel teljes élet következményeiből. A Szent Lélekkel teljes élet mindig Krisztus központú gyülekezetet és gyülekezet központú missziót munkál. A misszióban való megerősödéshez szükségünk van betöltekezni újból és újból a Szent Lélekkel. A Szent Lélektől erőt és hitet kapunk. Megújítja bennünk az örömöt. Természetes bizonyságtételt eredményez. Engedelmességre tanít. Lélektől ihletett igehirdetéseket ad. Felkelti bennünk a missziós vágyat. A szolgálathoz szükségünk van a Lélektől jövő kenetre, ami a bölcsességben, a szeretetben és az igazság szeretetében nyilvánul meg.

Az előadás után beszámolók következtek. Nagy Csaba ukrajnai lelkipásztor beszélt az ukrajnai magyarság és a menekültek helyzetéről, a misszióról és a magyar nyelvű gyülekezetekről. A háború óta minden újra értékelődött bennük. A gyakori áramszünet a „Flintstone család” c, rajzfilmből ismert kőkorszaki életvitelre kellett megtanítsa őket. Nagy kihívás volt számukra a háborús övezetből érkező menekültek befogadása. Bár Kárpátalján még nem voltak robbanások, de a puskaportól és a dohos pincéktől átitatott ruhákban érkező menekültek magukkal hozták a háború szőrnyű, félelmetes voltát. Testvéreink nagy hangsúlyt fektetnek a szociális segítségnyújtásra, ami által Krisztus szeretetét próbálják továbbítani. Eddig több mint fél millió adag ételt sikerült már kiosztaniuk.

Nagy-Kasza Dániel szintén Ukrajnából érkezett, és beszámolt arról, hogy milyen örömöt jelentett számára, amikor először láthatta valakiben a megtérés örömét. Akkor elhatározta, hogy a missziónak fogja odaszentelni az életét. Mint mondta, szomorú volt látni, hogy abból, amit Isten felépített, a háború miatt sok minden összedőlt. Meg kellett tanulják, hogy nem mindig az ésszerű döntések a jók, hanem az, amit hit által hozunk. Testvérünk a Hós 14:8 igeverse alapján kapott bátorítást, hogy Isten az, aki gyümölcsözővé tesz. Testvérünk több évre visszamenően bemutatta, hogyan adott nekik Isten folyamatos növekedést a misszióban, úgy a Beregszászon működő „Második esély misszió” -ban, mint a zápszonyi „Az imádság háza” misszióban. Testvérünk kihangsúlyozta, hogy Isten nem az eredményt nézi, hanem azt, hogy a misszió közben milyen emberekké válunk.

Albu Levente, a Timóteus társaság néven működő erdélyi magyar egyetemi szolgálat teljes idejű munkatársa bemutatta, hogyan próbálják átadni az evangéliumot az erdélyi magyar egyetemistáknak. Több városban is vannak programjaik, elérhetőségeik: Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Udvarhelyen, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön és Aradon. A világjárvány nemhogy akadályt, sőt inkább újabb lehetőséget hozott az egyetemisták elérésében. Online felületen tartottak előadásokat, amelyeken nagyon sokan részt vettek. Testvérünk arra kérte a jelenlevőket, hogy imádkozzanak azért, hogy folyamatosan tudjanak új kapcsolatokat létesíteni egyetemistákkal, hogy legyen bennük érdeklődés az evangélium iránt és hogy az önkéntesek kapjanak erőt és bátorságot a bizonyságtételre.

Oláh Elemér és felesége 2022. március 22-én költöztek Nagykárolyba gyülekezetplántálás céljából. Testvérünk elmondta, milyen csodálatosan vezette őket az Úr arra, hogy beálljanak ebbe a missziómunkába. Elmondta, hogy nehéz volt idegenként beépülni a város életébe. Minden újonnan alakult kapcsolatukra úgy tekintenek, mint egy lehetőségre az evangélium átadásához. Először háziközösségeket próbáltak indítani, majd szeptembertől lehetőség nyílt arra, hogy egy kávézóban rendszeres istentiszteleteket tartsanak. Nyáron egy angol tábort is sikerült megszervezniük. Az érmihályfalvi gyülekezettel karöltve végzik ezt a szolgálatot és kérik a testvériség további imatámogatását munkájukhoz.

Végül, de nem utolsó sorban Ian Smith testvér köszöntötte az egybegyűlteket. Ő az Észak Amerikai Baptista szövetség missziómunkásaként költözött egy meghatározott időre családjával együtt Szilágyszentkirályra. Jelenleg ők vették át a Sólyomkővári Tábor külképviseletét, míg Paul és Tanya Gericke Kanadában tartózkodnak.

Jó volt látni, hogy Isten milyen sokféleképpen munkálkodik ma is közöttünk. A bő négy órás istentisztelet is rövidnek bizonyult arra, hogy mindenki beszámolhasson saját missziói területéről. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol lehetőség volt további beszélgetésekre és közösség gyakorlásra. A missziós konferencián tartott gyűjtés a szövetség missziós alapjába lett átutalva, hogy ezzel is a missziót támogassuk. Imádkozzunk azért, hogy Isten Szent Lelke gyújtson tüzet szíveinkbe, hogy lehessünk neki tanúi szerte e világon! A konferencia teljes felvétele megtekinthető a Zilahi Baptista Gyülekezet YouTube csatornáján.

Nagy Ferencz lp., Zilah